Projekty podporované českou pobočkou

Česká pobočka ICEJ vám nabízí možnost zapojit se konkrétní pomocí do projektů ICEJ AID. Vybrali jsme následující:

Pomoc dennímu centru Immanuel

Leták ke stažení a k volnému použití. 113kB

Denní centrum Immanuel, které leží poblíž města Ariel v Samaří, zajišťuje přes den bezpečné prostředí, citlivou péči a výživu stovce dětí v předškolním a školním věku. Děti dostávají čtyři jídla denně, z nichž jedno je teplé. Většina dětí pochází z rodin žijících pod hranicí chudoby. Náklady na provoz tohoto střediska jsou tak vysoké, že středisko ho v současné době není schopné zajistit.

Náklady na celodenní stravu pro jedno dítě představují zhruba částku 120 Kč.

Teplá jídla pro ohroženou mládež v Sderotu

Sderot ležící blízko pásma Gazy je město, které je často pod palbou palestinských raket. Sociální pracovníci z neziskové organizace se starají asi o 50 mladých lidí, pocházejících většinou z neúplných rodin a původem z bývalého SSSR. Vytvořili centrum, kde děti dostanou teplé jídlo, pomoc s učením určité zázemí. Často je to jediné teplé jídlo, které za ten den dostanou.

Náklady na jedno teplé jídlo jsou 60 Kč.

 

Tento projekt můžete podpořit zasláním daru na účet ICEJ ČR, název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, č.ú. 2001528834/2010Variabilní symbol 1011 (pro projekt Emanuel) nebo 1012 (pro projekt Sderot).