Partnerství

Spolupráce ICEJ s Izraelci

Díky více jak 30leté spolupráci se Státem Izrael si ICEJ vybudovalo mezi jeho obyvateli nebývalou úroveň důvěry. To přináší naší službě mnohé ovoce, jelikož sami Izraelci nás oslovují, abychom společně budovali nová kriticky důležitá partnerství.

Křesťanští přátelé památníku Jad Va-šem

Oficiální izraelské Muzeum holocaustu, Jad Va-šem, se ve spolupráci s ICEJ rozhodlo vytvořit křesťanské oddělení muzea nazvané Křesťanští přátele památníku Jad Va-šem. Oddělení Křesťanských přátel památníku Jad Va-šem (CFYV) vzniklo v roce 2006 za účelem vzdělávání křesťanů v oblasti obecně platných ponaučení, které si lze z tragédie holocaustu odnést. Účastníky jsou křesťané z rozličných zemí světa. Přímo v Jad Va-šem pořádáme každoročně seminář, který je určen pro pastory a jiné vedoucí křesťanské představitele.

„Poučení z holocaustu se týká selhání křesťanských hodnot v době, kdy jich bylo nejvíce zapotřebí. My, jako křesťané, potřebujeme nejen formální vzdělání, ale i emocionální a duchovní spojení, kterého lze dosáhnout jedině sdíleným pohledem na tyto historické události. Zveme křesťany z celého světa, aby se zapojili do našich aktivit spočívajících v připomínání si historie a vzdělávání se.“

Dr. Susanna Kokkonen, Ředitelka, Křesťanští přátele památníku Jad Va-šem


CFYV se věnuje propagaci široké palety aktivit památníku Jad Va-šem:

  • předává obecně platné lekce z holocaustu církvím a křesťanským komunitám;
  • buduje mosty mezi křesťany a Židy;
  • školí v tématu dějin křesťanského antisemitismu;
  • vyučuje o odkazu titulu „Spravedlivý mezi národy“.