Jak se zapojit?

„Požehnám těm, kdo žehnají tobě…" (Genesis 12:3, 27:29)

Toto zaslíbení dostali hebrejští patriarchové Abraham a Jákob (neboli Izrael). Kdokoli tedy žehná Izraeli, bude požehnán. Jak lze žehnat Izraeli?
Je to snadné:

a. modlitbou

b. cestou do Izraele: využijte naší nabídky výpravy na svátek stánků 

c. jako dobrovolník, v případě vašeho zájmu napište na info@icej.cz

d. finančně:

Finanční podpora

ICEJ ČR je registrována jako vzdělávací a charitativní organizace. Poskytnuté dary je možno odečíst od základu daně z příjmů podle českých zákonů. Platbu je možno uskutečnit bankovním převodem na účet ICEJ (viz níže) nebo zabezpečenou platbou online na těchto stránkách.

Pokud vás zaujal některý projekt, můžete jej podpořit jednorázově nebo pravidelně platbou na účet ICEJ (viz níže). Projekty se rozlišují uvedením variabilního symbolu (viz seznam níže). Dary označené variabilním symbolem budou použity výhradně na Vámi zvolený účel. Doporučujeme alespoň jednou ročně podpořit náš všeobecný fond, z něhož operativně financujeme nejnaléhavější potřeby, včetně provozních výdajů. Z darů na projekty máme podle stanov právo použít na naléhavé a provozní potřeby nejvýše 20 %.

Jestliže chcete práci ICEJ podporovat dlouhodobě a souhlasíte s našimi cíli, nabízíme vám členství v ICEJ.

V současné době přijímáme příspěvky na tyto projekty:

  • 100 všeobecný provozní fond určený na naléhavé potřeby a provozní výdaje české pobočky
  • 101 Dáváme naději do budoucnosti: projekty sociálního oddělení ICEJ AID v Izraeli
  • 102 Haifa Home: Dům s pečovatelskou službou pro přeživší šoa v Haifě
  • 106 Izrael v krizi: Rychlá pomoc obětem teroru, přírodních katastrof a jiné naléhavé potřeby
  • 114 Alija: Pomoc při imigraci do Izraele a následné absorpci
  • 117 Vrba-Wetzler Memorial – vzdělávací projekt připomínající útěk vězňů z Osvětimi 
  • 131 Projekt Kulturou proti antisemitismu v Praze

Název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Na žertvách 23, 180 00 Praha 8,

č. ú.:  2001528834/2010, Fio banka 

Variabilní symbol: označení projektu

Po skončení kalendářního roku automaticky vystavujeme potvrzení o souhrnné výši darů za uplynulé zdaňovací období pro finanční úřad.

Děkujeme za vaši důvěru. Transparentnost při spravování svěřených prostředků je pro nás důležitou hodnotou. Proto můžete nahlížet do našich výročních zpráv.