ICEJ vyjadřuje vážné obavy z předpisů EU o označování židovského zboží

Zpolitizované předpisy narušují ekonomickou koexistenci mezi Izraelci a Palestinci a poškodí pracující Palestince

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě sleduje s vážnými obavami nově navrhovanou evropskou směrnici, která požaduje, aby zboží pocházející ze sporných území bylo označováno, a to podle toho, zda je vyrobili Židé, nebo Palestinci. Tento krok naruší ekonomickou koexistenci mezi Palestinci a Izraelci a poškodí ty, kdo usilují o mír.

„Tento předpis Izraelce a Palestince ještě více rozdělí,“ řekl výkonný ředitel ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „Vzájemným vztahům nejvíce prospívá zakládání továren a partnerství mezi podnikateli v oblastech, kde Palestinci a Izraelci žijí bok po boku. Tato silně zpolitizovaná směrnice nakonec pouze uškodí těm, jimž se údajně snaží pomoci,“ pokračoval Bühler. „Podle dostupných údajů je předpis namířen proti podnikům, které zaměstnávají desetitisíce Palestinců a přispívají k prosperitě všech, kdo v těchto oblastech žijí, ať jsou to Židé nebo Arabové.

Navíc je podivné, že tento jednostranný předpis je zaměřen pouze proti Izraeli a porušuje pravidla Světové obchodní organizace. Proč nevydává EU obdobné směrnice pro zboží pocházející ze severního Kypru nebo západní Sahary, což jsou území nelegálně okupovaná Tureckem, resp. Marokem? Vidíme tady dvojí metr,“ prohlašuje Němec Bühler, „což mnoha Izraelcům připomíná diskriminační zákony schválené v Německu v 30. letech.“

„Chce-li EU opravdu podpořit mír, měla by přestat trestat Izraelce a Palestince, kteří jsou ochotni spolupracovat. Měla by naopak poskytnout větší pobídky, aby navázali hlubší spolupráci, namísto schvalování předpisů, které mohou dále posílit protiizraelskou propagandu šířící se Evropou. Je na čase, aby Evropská unie vzala vážně své vlastní hodnoty volného obchodu a otevřených hranic a nesnažila se o vyhnání Židů z Judska a Samaří a zbídačení tamního palestinského obyvatelstva, které s nimi spolupracuje“, dodal Bühler.

ICEJ