Teplá jídla pro ohroženou mládež v Sederotu

Tento projekt se nachází v oblasti Negevu, ve městě Sederot, které má přibližně 24 000 obyvatel a leží necelé dva kilometry od hranice s pásmem Gazy. Město bylo založeno v roce 1953 a osídlili ho především přistěhovalci z arabských zemí. V minulých letech zde našli domov i přistěhovalci z Ruska a Etiopie. Obecně se jedná o obyvatele nižších sociálních vrstev. Toto chudé negevské město je v současné době v první linii pokračující války.

Lidé se setkávají už 7 let se zlověstným zvukem raket Kásam, které jsou téměř každý den odpalovány z pásma Gazy. Mnozí byli zabiti, zraněni a mnoho dalších utrpělo šok. Život těchto lidí se podobá ruské ruletě. Nevědí, kdy a kde raketa zasáhne do jejich životů. Během 6 let do listopadu 2006 bylo na město Sederot a jeho okolí vypáleno přes 1 600 raket. Během „příměří“ od 26. listopadu do 15. května 2007 bylo zaznamenáno 300 útoků. Po ukončení „příměří“ přišla v několika dalších týdnech další palba více než 300 raket, což jsou v průměru 3,2 denně. To bylo pro mnohé obyvatele poslední kapkou, mnozí utekli kamkoliv do bezpečí, alespoň na přechodnou dobu.

Záchranné středisko a další instituce jsou nechráněné, stejně jako přibližně 10 000 obytných domů, zejména starších. V mnohých čtvrtích nejsou snadno dostupné protiletecké kryty. Než rodina žijící ve 4. patře seběhne dolů a snaží se dostat do nejbližšího krytu, je už pozdě. Zazní-li varovná siréna, trvá 20 nebo méně sekund, než do města nebo jeho blízkého okolí dopadne raketa, která vystřeluje smrtící šrapnely až do vzdáleností 100 m.

Psychologický dopad je katastrofální, život ztratil stabilitu. Lidé mají problémy se spánkem, bojí se, že v noci neuslyší sirénu. Jít nakupovat se stalo nebezpečnou záležitostí, mnozí lidé se vůbec neodvažují vyjít z domu. Ředitel Asociace pro psychické zdraví říká, že se uvádí okolo 900 případů úzkostných stavů za měsíc.

PROJEKT: Centrum Keren Orr pro ohroženou mládež

Keren Orr (Nadace světla) je projekt zřízený Oddělením sociálních služeb města Sederot. Je zaměřen na mladé lidi, kteří vyrostli v rodinách, které jsou v obtížné finanční situaci nebo kde rodičům chybí potřebné schopnosti k výchově svých dětí, v neúplných rodinách, kde matka musí být celý den v práci, nebo v rodinách nových přistěhovalců, kteří mají problémy adaptovat se na novou kulturu. Tito mladí lidé obvykle přestanou poměrně brzy chodit do školy, buď aby mohli pro svou rodinu vydělávat peníze, nebo z jiných důvodů. Nicméně slabé sebevědomí, neschopnost uspět ve škole a psychologické problémy nebo problémy s chováním mohou být příčinou toho, že se tito mladí lidé budou špatně rozhodovat a chovat asociálně, a tudíž ubližovat sami sobě i svému okolí. Kromě této složité situace jsou denně vystavováni neuvěřitelnému napětí v podobě hrozby dopadu raket.

Pro tuto skupinu bylo založeno centrum nabízející pomoc a ochranu v láskyplném prostředí. Otevřeno je od rána do 13 a odpoledne od 16 – 20 hodin. Mladým lidem pomáhají dobrovolní soukromí učitelé při studiu a mnozí z nich poté úspěšně složí přijímací zkoušky k dalšímu studium. Po ruce jsou profesionální poradci, aby co nejefektivněji pomohli mladistvým využít nabídky programu centra Keren Orr k řešení jejich problémů.

Centrum nabízí také hudební program, který znamenal obrat v bourání bariér mezi různými přistěhovaleckými skupinami. Vytvořili hudební skupinu a dokonce složili píseň, kterou vysílala televize. Její text popisuje život strachu ve městě, kde znovu a znovu houkají sirény a explodují rakety. Jeden z mladých mužů, který by se rád stal zpěvákem, trpí mozkovou obrnou a jeho vrstevníci jej povzbuzují, aby se programu zúčastnil.

Centrum Keren Orr zahájilo na základě tohoto úspěšného programu podnikatelský záměr. Je zajištěno profesionální školení pro diskžokeje a skupina takto vybavených 10-12 mladých lidí pak přijímá objednávky na různé kulturní pořady v Sederot a dalších městech. Každý, kdo se chce do tohoto populárního projektu zapojit, musí nejprve prokázat, že je ochoten převzít odpovědnost i v jiných aktivitách. Vydělané peníze se vracejí zpět do projektu.

Dalším podnikatelským počinem je zahradnický projekt vypracovaný konkrétně pro mládež, která se léčí ze závislosti na drogách. Práce je v soukromých domech i veřejných institucích. Polovina vydělaných peněz jde na minimální mzdy pracovníků projektu a druhá se vrací zpátky na provoz.

Tyto projekty poskytují přípravu na budoucí zaměstnání, pomáhají rozvíjet iniciativu, odpovědnost a sebeúctu. I když cílem projektu je finančně se osamostatnit, mladí lidé jsou rovněž vedeni k tomu, aby komunitě něco vrátili. Příkladem zformování pozitivního přístupu u této dříve asociální mládeže je například to, že poskytli své služby jedné chudé rodině při obřadu bar micva. Dalším příkladem je, že věnují svůj čas a talent postiženým dětem a mladým lidem při oslavách židovských svátků.

Mezi další programy centra patří:

  • Autoškola pro získání další kvalifikace pro budoucí zaměstnání.
  • V rámci vzdělávání o holocaustu výlety do Osvětimi, což znamená pro většinu těchto mladých lidí zlomový okamžik v jejich životě.
  • Příprava na vojenskou službu a podpora při ní.

Mladík Adir je dobrým příkladem naděje, kterou toto místo dává. Žije v neúplné rodině se svou matkou, pocházejí z bývalého Sovětského svazu. Adir ve 14 letech přestal chodit do školy, aby něco vydělal pro rodinu, zapletl se však se zločinem. Nejprve občas zašel do klubu Keren Orr na jídlo, brzy se ale začal účastnit většiny nabízených programů a měnit se. Dnes je z něj zkušený potápěč, dokončil střední školu a slouží v armádě – což bylo dříve vzhledem k jeho trestnímu rejstříku nemyslitelným snem.

Centrum nezná neúspěšné příběhy, protože v rámci projektu to s nikým nevzdávají. Bývalí účastníci programu se vracejí, aby pomáhali mladším a byli jim vzorem. „Keren Orr je mým prvním domovem a tam, kde spím, je můj druhý domov,“ říká jeden z mladých lidí, který se v rámci této pomoci dostává ze svého sebezničujícího způsobu života.

Návštěva pracovníků sociálního oddělení ICEJ

Když stát přestal vyplácet dotace na teplá jídla pro mládež, Keren Orr se obrátilo se žádostí o podporu na ICEJ. Díky programu SAP ICEJ, zejména štědré pomoci české pobočky, se podařilo získat další finanční prostředky na pokračování této činnosti. Často je to jediné hodnotné jídlo denně, které tito mladí lidé mohou dostat.

Náklady na jedno jídlo jsou 60 Kč. Česká pobočka ICEJ doporučuje jako individuální dar částku alespoň 60 Kč.

Letos na jaře se tým pracovníků SAP vydal do Sederotu na návštěvu. Ta prokázala, že dotace se dostaly do odpovědných rukou. Bylo povzbudivé slyšet z první ruky o programu a jeho výsledcích. Obětavost a čas, který projektu věnuje ředitel, byly inspirující stejně jako láska a respekt, kterou opětovali mladí lidé.

Překvapující bylo vidět, v jak stísněném prostředí tyto důležité programy probíhají. Malá jídelna zároveň slouží jako studovna a další místnosti, kde studují mladí lidé, jsou také přeplněné. Centrum nutně musí zvýšit kapacitu, aby mohlo přijímat další uchazeče.

Ředitel i zaměstnanci projektu projevili velké uznání za odvahu navštívit centrum v této nebezpečné době. Pomoc českých křesťanů byla přitom mimořádně oceněna. Jeden ze zaměstnanců ukázal fotky svého 18 měsíčního vnoučka, který žije se svou rodinou v nedalekém kibucu. Jeho hlava byla po těžkém zranění šrapnelem znetvořená a zjizvená. Další fotky ukazovaly, jak se po 7 dlouhých měsících nemocniční péče a úzkosti, kterou prožívala jeho rodina, vrací do normálu. V Sederot jsou traumatizováni všichni, přesto ředitel řekl návštěvě SAP, že toto je jejich domov a pro většinu z nich nepřichází odstěhování jinam z finančních důvodů v úvahu. Nepřestal pečovat o mladé lidi, neopustil je a nadějí programu SAP je, že tak neučiníme ani my.

Tento projekt můžete podpořit zasláním daru na účet ICEJ ČR, název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, č.ú. 2001528834/2010, var. symbol 1012