Vize

Poslání ICEJ AID

Kdo jsme?

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo založeno v roce 1980, aby uskutečňovalo pověření, které nacházíme u proroka Izajáše 40:1, totiž potěšovat lid Izraele. ICEJ Aid zareagovala na tuto biblickou výzvu naplňováním sociálních potřeb v izraelské společnosti, a to skrze rozsáhlou síť kontaktů a přátelských vztahů. Čtěte dále a seznamte se s činostmi ICEJ Aid, které jsou realizovány v celé zemi Izrael. K dispozici je vám rovněž popis několika charitativních projektů. Zveme vás, aby jste se připojili a spolu s námi se účastnili na poskytování péče židovskému lidu finanční podporou některého z projektů.  

Co děláme?

Vize ICEJ Aid spočívá v navazování přátelských kontaktů, v podpoře snah o usmíření a ve sdílení Boží lásky skrze širokou paletu humanitárních projektů, které reagují na mnohé oblasti vyžadující naléhavou sociální pomoc.

Kromě pomoci židovskému lidu jsou naše zdroje směřovány také na pomoc menšinám (arabské, drúzské a beduínské), a to ve výši 20%, což odpovídá jejich zastoupení v izraelské společnosti.

ICEJ Aid je vedena týmem křesťanských hebrejsky hovořících dobrovolníků, kteří jsou profesně kvalifikováni vykonávat práci v sociálních službách. Naši zaměstnanci se modlí, aby dokázali správně vyhodnotit potřeby daného projektu a navazují osobní kontakty v rámci komunity, organizace či s jednotlivci, kterým je pomoc poskytována. Tato praxe jim nepřetržitě napomáhá navazovat stálý kontakt s obecními představiteli, vedoucími komunit a charitativními organizacemi po celém Izraeli.

ICEJ Aid podporuje rovněž lokální asistenční programy, které se dotýkají širokého spektra sociálních potřeb. Mezi cílové skupiny patří zdravotně postižení, děti v nouzi, riziková mládež, noví imigranti i důchodci.

Ať již jste jednotlivec či jste představitelem větší organizace či služby, naše bohaté zkušenosti a síť přátelských vztahů zajistí, že bude váš dar lidu Izraele efektivně využit. Současná obrovská potřeba naplnění sociálních potřeb nám dává jedinečnou příležitost potěšit a požehnat tento lid sktkem usmíření a lásky jménem křesťanů z celého světa.