Prohlášení ICEJ k hlasování v UNESCO

Jsme konsternováni další skandální rezolucí, kterou přijala organizace UNESCO a která popírá jakékoli židovské vazby ke svatým místům v Izraeli, včetně Chrámové hory.

Rezoluce vynechává názvy židovských posvátných míst, která označuje pouze jejich alternativními muslimskými názvy. Nejde o nic jiného než o snahu přepsat historii a popřít 4000 let židovské a 2000 let křesťanské identity těchto míst. Jako křesťané jsme hluboce znepokojeni tím, že text přijatý mezinárodním orgánem se snaží vymazat jakékoli vazby židů a křesťanů k těmto svatým místům.

Je to urážka dvou miliard křesťanů na celém světě, kteří dobře vědí, že Ježíš jako zbožný Žid pravidelně chodil do Chrámu, který na onom místě stál, a plný horlivosti potvrzoval jeho poslání být „domem modlitby pro všechny národy“.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém v těchto dnech vítá na 5000 křesťanů z téměř 100 zemí světa, kteří se v Jeruzalémě účastní křesťanské oslavy biblického svátku stánků. Jejich přítomnost v tomto městě, kde si připomínají židovský svátek, je dokladem historické kontinuity mezi židovstvím a křesťanstvím a zvláštního významu, jaký má Chrámová hora nejen pro židy, ale také pro křesťany. Jménem těchto křesťanských poutníků a dalších milionů věřících na celém světě, které zde reprezentují, potvrzujeme izraelské veřejnosti: uznáváme úctu, kterou máte k Jeruzalému a k Chrámové hoře, a budeme vám stát po boku v úsilí bránit tato historická místa v Izraeli před podobnými útoky. Můžete si být jisti, že na Jeruzalém nezapomeneme!

Dr. Jürgen Bühler
Výkonný ředitel
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

 

Jeruzalém, 15. 10. 2016