ICEJ ve světě

Mezinárodní zastoupení


 

Prezident:

Jürgen Bühler

Viceprezident pro provoz:

Barry Denison

Viceprezident pro zahraničí:

Mojmír Kallus

Viceprezident - hlavní mluvčí:

David Parsons

Viceprezident pro finance:

David van der Walt

 

 

Adresa:

38 Pierre Koenig
P.O.Box 1192
91010 Jeruzalém
Israel

Kontakt:

Tel: +972-2-539-9700
Fax: +972-2-5399701
email: icej@icej.org.il
www: www.icej.org 

 

 


ICEJ je mezinárodní organizace se sítí zastoupení, která se nacházejí ve více nez devadesáti zemích světa. Tyto kanceláře jsou ve spojení s představiteli církví a různých hnutí, jež v dané zemi působí.

Během celého roku vysílá velvyslanectví své mluvčí do celého světa, aby objasňovali důležitá témata týkající se Izraele a Blízkého východu. Naším prvořadým úkolem je rozšířit povědomí křesťanů a podporovat Izrael. Motivujeme představitele, církve a organizace, aby ve své vlasti efektivně ovlivňovali veřejné mínění ve prospěch židovského lidu. Pořádáme rovněž recepce, kde se setkávají místní židovské komunity a představitelé izraelského státu s křesťanskými vedoucími za účelem vzájemného usmíření a porozumění.

ICEJ úzce spolupracuje na řadě projektů realizovaných v Izraeli i v zahraničí se členy Knesetu (izraelského parlamentu) prostřednictvím Výboru pro křesťanské spojence Knesetu. Tyto projekty pokrývají širokou paletu aktivit včetně programů sociální pomoci přímo v Izraeli, vzájemné pomoci a snahy o budování porozumění mezi křesťany a Židy. Vedení velvyslanectví často apeluje ve prospěch Izraele na zahraniční vládní představitele, diplomaty a vedoucí představitele komunit. Naše kontakty s izraelskými ambasádami a zahraničními misemi nám pomáhají při získávání veřejné podpory Izraele v sekulárních kruzích a mají také pozitivní vliv na propagaci izraelského turistického ruchu mezi křesťany, kteří se vydávají na cestu do Svaté země.

Prostřednictvím celosvětové sítě našich představitelů a zástupců pokračujeme v podpoře lidu Izraele pořádáním veřejných shromáždění, vzdělávacích programů, konferencí a podpůrných kampaní.

Seznam poboček s kontaktními údaji naleznete ZDE