Postavme se za Izrael podporou petice adresované ICC

Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC), který by měl hrát důležitou dozorčí roli ve světových záležitostech - spravedlivě a nezávisle stíhat pachatele válečných zločinů, genocid a dalších zvěrstev, která "šokují svědomí lidstva" - se od tohoto mandátu nedávno odklonil tím, že zahájil oficiální vyšetřování Izraele za údajné válečné zločiny spáchané během operace Ochranné ostří proti Hamásu v Gaze v létě 2014 a též za izraelské kroky směřující k budování a udržení židovských komunit na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě. Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě v reakci na to připravilo celosvětovou petici, která vám umožní vyjádřit svůj nesouhlas s tímto vyšetřováním ICC namířeným proti Izraeli. Petice bude předložena členským státům Mezinárodního trestního soudu, jakož i soudcům a prokurátoru Soudního dvora.

KONTEXT

ICC učinil vysoce zpolitizované rozhodnutí o vyšetřování Izraele pro válečné zločiny založené na neopodstatněných tvrzeních, a tím nezákonně rozšířil svou jurisdikci. Zahájení vyšetřování bylo podníceno přílišnou horlivostí hlavní prokurátorky (Fatou Bensouda), která je zaujatá vůči židovskému státu, jak lze dovodit z jejích rozsáhlých soukromých konzultací s představiteli palestinské samosprávy v této věci v posledních letech. Palestinci se zase snaží využít soud k tomu, aby připravili Izrael o jeho právo na sebeobranu, a zároveň kriminalizují legitimní práva Židů žít v míru a bezpečí ve své starobylé vlasti.

Proto by toto vyšetřování vedené proti Izraeli měl odmítnout každý, komu jde o nestrannost a spravedlnost ve světových záležitostech. Zejména křesťané mají historickou morální povinnost postavit se proti takovým diskriminačním činům namířeným proti Izraeli.

FAKTA

ICC je považován za "soud poslední instance", který může vykonávat pravomoc pouze v trestních případech výslovně mu přidělených Římským statutem, jeho signatářskými členskými státy nebo Radou bezpečnosti OSN. Jeho současné kroky proti Izraeli jsou tedy nepatřičné a chybné z několika důvodů:

1) Izrael není signatářem Římského statutu, jímž se zřizuje ICC, nesouhlasil s jurisdikcí Soudního dvora v této věci a má svůj vlastní již dlouho zavedený a respektovaný soudní systém pro vyšetřování a prověřování takových zločinů.

2) Palestinci nesplňují podmínku suverénního státu podle Římského statutu a dle mírových dohod z Osla (1993, 1995) nemají pravomoc k uplatnění nebo udělení trestní jurisdikce nad Izraelci na Západním břehu a v Gaze.

3) Soudní dvůr proto nedisponuje právním postavením nebo pravomocí vyšetřovat a obžalovat Izrael z válečných zločinů na tzv. "okupovaných územích" – což je názor zastávaný řadou západních demokratických států a světovými právníky.

 
4) Hlavní prokurátorka ICC projevila zaujatost vůči Izraeli tím, že v této věci od roku 2015 vedla vlastní rozsáhlé a utajované konzultace s představiteli palestinské samosprávy. Tuto zaujatost dále dokládá její časové vymezení začátku formálního vyšetřování zpět k 13. červnu 2014 – den poté, co Hamás unesl a zavraždil tři izraelské dospívající chlapce –, čímž se záměrně zaměřila na reakci Izraele na ohavný zločin, a nikoli na samotný zločin spáchaný Palestinci, který byl příčinou izraelské odvety.

5) Palestinci v dohodách z Osla podepsaných s Izraelem výslovně souhlasili s tím, že nemají žádnou trestní pravomoc nad Izraelci na Západním břehu, v Gaze a ve východním Jeruzalémě, což také znamená, že nemají pravomoc delegovat tuto trestní jurisdikci na jiný orgán. Takto samotný Mezinárodní trestní soud opovrhuje dohodami z Osla a podkopává tento rozhodující zdroj stability pro region.   

6) Mezinárodní trestní soud svým nezákonným zásahem do dvoustranného politického sporu na straně Palestinců poskvrňuje svou nestrannost a prestiž, a zároveň oslabuje vyhlídky na mír v regionu, a to právě v době, kdy Izrael učinil historický mírový pokrok v normalizaci s několika arabskými státy.
 

VÝZVA K AKCI

Pomozte zvrátit toto nezákonné a nespravedlivé obvinění Izraele z válečných zločinů podpisem naší petice k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu. Petici můžete podepsat zde:

on.icej.org/iccpetition

(stránka je v angličtině, vyplňte své jméno, stát a email v pravé části a klikněte na tlačítko „Sign Petition HERE“)

TEXT PETICE K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDU

Shromáždění smluvních stran

Mezinárodního trestního soudu

Den Haag, Nizozemí

Karim Khan

Hlavní prokurátor ICC

Úřad prokurátora

Mezinárodního trestního soudu

Den Haag, Nizozemí

 

Vážení,

Jsme zainteresovaní občané z mnoha zemí světa, kteří uznávají důležitou úlohu, již hraje Mezinárodní trestní soud (ICC) pro zachovávání mezinárodního trestního práva v našem stále turbulentnějším světě. Jsme však hluboce znepokojeni nedávným rozhodnutím tohoto soudu zahájit oficiální vyšetřování Izraele za údajné válečné zločiny „spáchané na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma od 13. června 2014.“ Jak jistě dobře víte, Izrael není signatářem Římského statutu, jímž se zřizuje ICC, nesouhlasil s jurisdikcí Soudního dvora v této věci a má svůj vlastní osvědčený, ochotný a respektovaný právní systém pro stíhání takových zločinů. Současně Palestinci nemají suverénní stát ve smyslu Římského statutu. Mezinárodní trestní soud proto zjevně nemá žádnou jurisdikci pro provádění tohoto vyšetřování. Soud svým konáním poškozuje vlastní věrohodnost a integritu, a navíc podkopává existující dohody a mírové úsilí Izraele a Palestinců.

Toto selektivní stíhání je založeno na neopodstatněných tvrzeních a bylo zahájeno příliš horlivou hlavní prokurátorkou Fatou Bensouda, která projevila zjevnou politickou zaujatost proti Izraeli svými soukromými konzultacemi v této věci s představiteli palestinské samosprávy, kteří se snaží využít Soud k podpoře svého cíle připravit Izrael o legitimní právo na sebeobranu a Židy o historické právo žít ve své starobylé vlasti. Proto naléhavě vyzýváme Mezinárodní trestní soud, Shromáždění smluvních stran a nastupujícího hlavního prokurátora pana Karima Khana, aby zanechali tohoto principiálně chybného vyšetřování vedeného proti Izraeli dříve, než bude ohroženo postavení a cíle soudu i naděje na mír v regionu.

S úctou, signatáři petice