Koho volit?

Na tuto otázku si před parlamentními volbami v ČR musí samozřejmě každý odpovědět sám. Na pomoc rozhodování jsme pro vás připravili krátkou anketu: všem současným parlamentním stranám a hnutím jsme zaslali tři otázky týkající se vztahu k Izraeli a Židům. Odpovědi, které jsme do uzávěrky obdrželi, otiskujeme v plném znění. K tomu bychom rádi dodali, že tento článek nelze chápat jako doporučení jakékoli politické strany nebo hnutí. Otázka vztahu k Izraeli je důležitá, ale není jediná důležitá, a každý se rozhoduje podle celé škály svých názorů a preferencí. Doporučujeme, abyste si vyzkoušeli některou volební kalkulačku, která vám rychle ukáže, s kterým volebním uskupením se vaše názory nejvíce shodují. Zde uvedené odpovědi jen vrhají ostřejší světlo na téma, kterým se dlouhodobě zabýváme.

Otázky:

1. Jednou z konstant zahraniční politiky České republiky dosud vždy bylo strategické spojenectví se Státem Izrael, čímž se občas liší od politiky některých jiných členských států EU. Pokud bude vaše strana v příští vládě, jaký postoj k Izraeli budete prosazovat?

2. Uznáváte Jeruzalém jako hlavní město Izraele, nebo ne? Prosím rozveďte svou argumentaci.

3. Souhlasíte s pracovní definicí antisemitismu organizace IHRA, kterou přijal český parlament?

Za hnutí Starostové a nezávislí (STAN) odpověděl Martin Dvořák:

1. Oceňujeme, že Česko je dlouhodobě jedním z nejbližších partnerů a spojenců Izraele. Má to svoje kořeny založené prezidentem Masarykem a mnohokrát poté stvrzované například výcvikem izraelských pilotů či dodávkami zbraní v době, kdy se Izrael musel bránit útokům arabských sousedů. Předpokládáme tedy i nadále silnou podporu Izraele ze strany české vlády, pokud v ní budeme i my. Je to spojenectví oboustranně výhodné.

2. Jeruzalém je de facto hlavním městem Izraele. Sídlí tam jeho prezident, vláda, parlament i další ústřední orgány. Na tom právní kličky a opatrnost světových politiků nemohou nic změnit. Tímto konstatováním ovšem nijak nezpochybňujeme možnost konečného dvojstátního uspořádání, kdy by Jeruzalém byl hlavním městem obou států, tedy Izraele a Palestiny.

3. Ano, považujeme ji za dostatečnou. Ztotožňujeme se i s výkladem, který k této věci publikovala Federace židovských obcí ČR v květnu 2016. S velkou hrdostí vnímáme, že Česko je takto definovaného antisemitismu až na zcela ojedinělé výstřelky ušetřeno.

Za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) odpověděl Jiří Kobza:

1. Jednoznačně přátelský, partnerský a podpůrný, jako tomu bylo doposud. Včetně podpory Izraele na mezinárodních fórech a v mezinárodních organizacích, kde nebude hlasovat pro protiizraelské sankce ani pro žádné politické rezoluce, které Izrael odsuzují např. za to, že se brání útokům militantního teroristického hnutí Hamás.

Rovněž bychom požadovali ukončení financování tzv. palestinské samosprávy z peněz českých daňových poplatníků skrze dotace a fondy Evropské unie.

Izrael je náš hlavní spojenec v regionu Blízkého východu a my jsme jeho hlavním spojencem v Evropě.

2. Ano, a jménem hnutí SPD jsem to v minulosti opakovaně veřejné deklaroval.

Klíčové jsou jednak historické důvody – a pak také faktický stav, tzn. to, že Jeruzalém za své hlavní město považuje stát Izrael a jeho obyvatelé, to je naprosto určující, a je logické, že to cizí, např. náš, stát respektuje. Každý stát má přece právo svobodně si zvolit své hlavní město.

V Jeruzalémě sídlí izraelský prezident, izraelský premiér, izraelská vláda, izraelský parlament, izraelský nejvyšší soud a další centrální orgány státu. Je to jednoznačné.

3. Ano, hnutí SPD tuto definici rovněž hlasy svých poslanců podpořilo. Zároveň platí, že ve všech debatách o antisemitismu a v analýzách tohoto jevu nesmíme vynechávat prvek islámu, který je – nejen v současnosti – jedním z hlavních, ne-li hlavním, zdrojem projevů antisemitismu, včetně těch násilných.

Za Občanskou demokratickou stranu odpověděla 1. místopředsedkyně Poslaneckého klubu Jana Černochová:

1. ODS v této otázce zastává konzistentní a jednoznačnou pozici. Spojenectví ČR a Izraele považujeme za klíčové a budeme nadále prosazovat, aby bylo silné a aby ČR patřila k aktivním obhájcům Izraele v mezinárodním společenství. Pojí nás významné historické, kulturní i společenské pouto. Izrael je v regionu Blízkého východu jediným demokratickým státem a logicky tedy nejbližším partnerem naší země. Naše spojenectví má hlubokou tradici již od dob prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka. Naše vztahy nejsou jen pragmatické, ale jsou i přátelské a lidské. Pro ČR je to velmi důležité, proto bychom je chtěli nadále rozvíjet.

2. Ano, uznávám. Opakovaně jsem vyjádřila názor, že by ČR měla následovat USA a oficiálně přiznat Jeruzalému statut hlavního města Státu Izrael. Nelze popírat realitu a historická fakta. Jeruzalém byl vybudován jako ústřední město židovského státu před tisíci lety. Ačkoliv má svůj význam i pro křesťany a muslimy, je nesporné, že je primárně hlavním městem Izraelitů.

3. Ano, souhlasím s touto definicí a podpořila jsem ji i v hlasování stejně jako celý poslanecký klub ODS. Zároveň si dovolím doplnit, že na půdě PS jsem opakovaně navrhla a prosadila několik usnesení na podporu Státu Izrael, ať už šlo o odmítnutí rezolucí UNESCO popírajících nároky Izraele na svatá místa v Jeruzalémě v roce 2016, definici hnutí Hizballáh jako teroristické organizace nebo prohlášení poslanců na podporu Izraele při letošních raketových útocích na izraelské území ze strany Palestinců.

Za Komunistickou stranu Čech a Moravy odpověděl JUDr. Jaroslav Roman, vedoucí Mezinárodního oddělení ÚV KSČM:

1. KSČM nemá problém s rozvojem vzájemných vztahů mezi státem Izrael a Českou republikou, navíc pokud probíhá na základě vzájemné výhodnosti. Tyto vztahy mají dlouhou historickou tradici a jsou ke prospěchu obou zemí. Pokud se tento trend zásadním způsobem nezmění, ani KSČM nebude mít důvod měnit svůj postoj ke spolupráci obou zemí.

2. Východiskem zahraniční politiky KSČM je respektování Charty OSN a z toho vyplývajícího mezinárodního práva, jako nejlepší cesty k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti ve světě. Z tohoto pohledu posuzujeme i možnosti řešení izraelsko-palestinského konfliktu, který dle našeho názoru může být vyřešen pouze v rámci četných rezolucí RB OSN, zejména č. 242, a existence dvou suverénních států, Izraele a Palestiny v mezinárodně uznaných hranicích. Východní Jeruzalém by měl být hlavním městem státu Palestina. Z tohoto důvodu KSČM nepodporuje současné snahy o ovládnutí Jeruzaléma státem Izrael a vnímá to jako krok, který povede k eskalaci napětí v oblasti Blízkého a Středního východu. Mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu je dle našeho názoru i v zájmu trvalé, mírové budoucnosti státu Izrael.

3. KSČM odmítá jakékoliv formy projevů antisemitismu. Opět musíme poukázat na články Charty OSN, že všechny národy a jejich občané jsou si rovni, bez ohledu na barvu pleti, náboženské vyznání a politické přesvědčení. KSČM proto odmítá jakékoliv projevy rasové a náboženské nesnášenlivosti, samozřejmě, včetně antisemitismu.

Hnutí ANO, Pirátská strana, Česká strana sociálně-demokratická, KDU-ČSL a TOP 09 do uzávěrky své odpovědi nedodali.

Připravil: Mojmír Kallus