Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém přivítalo během „alijového týdne“ 170 židovských přistěhovalců
Anastasiya Goodingová
 
V říjnu si Izrael připomněl oficiální Den alije týdnem vyhrazeným pro lety, které přinesly do Zaslíbené země Židy ze všech stran. Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém se k oslavám přidalo tím, že více než 170 židovským přistěhovalcům pomohlo dosáhnout vlasti jejich předků. Naše pomoc zahrnovala financování alijových letů pro 105 studentů kurzů SELA z bývalých sovětských republik, kteří se do Izraele přesunuli dříve než jejich rodiče, aby tam studovali. Křesťanské velvyslanectví navíc financovalo lety pro 50 členů komunity Bnej Menaše, kteří byli součástí větší skupiny této prastaré izraelitské komunity z Indie.

 

V roce 2016 Kneset ustanovil každoroční Den alije, během něhož se slaví novodobý návrat Židů do dávné vlasti. Letos se k oslavám Dne alije přidal celý „alijový týden“, během něhož přiletěly do Izraele stovky přistěhovalců z celého světa. Křesťanské velvyslanectví se do této mimořádné iniciativy zapojilo tak, že během deseti dnů sponzorovalo lety do Izraele pro 105 studentů kurzů SELA z rusky mluvících zemí. Jsou to mladí Židé, kteří dokončili střední školu, zúčastnili se speciálního přípravného alijového programu a nyní se usadí v Izraeli, budou se učit hebrejsky a docházet na univerzitu. Jsou určitým předvojem pro zbytek rodiny, který přiletí v rámci alije později.
 
Křesťanské velvyslanectví financovalo také autobusovou přepravu, letní tábory, obstarání potřebných dokumentů a další náklady na přípravu k alije pro skupinu 22 studentů kurzů SELA z Běloruska, kteří dorazili v polovině října.
 
Všichni účastníci programu SELA nabízeného Židovskou agenturou pro Izrael patří k nejlepším a nejbystřejším židovským studentům a zcela jistě budou v následujících letech pro Izrael v mnoha ohledech přínosní. Křesťanské velvyslanectví mnohé z těchto studentů finančně podporovalo už v minulých letech, kdy se ve věku 10 let začali účastnit alijových letních táborů. Proto je radost vidět po tolika letech příprav a naděje, jak konečně dorazili do Izraele!
 
Křesťanské velvyslanectví navíc sponzorovalo lety pro 50 členů z 257členné skupiny Bnej Menaše, která se v říjnu přistěhovala do Izraele z Indie. Naše pomoc umožnila těmto příslušníkům prastarého izraelitského kmene Manases uskutečnit sen mnoha generací a konečně se vrátit do Izraele.

 

Když započteme nejnovější příchozí, Křesťanské velvyslanectví zatím v roce 2021 sponzorovalo alijové lety pro 1 468 židovských přistěhovalců z více než tuctu zemí, a to navzdory omezením a problémům způsobeným pandemií koronaviru. Když přidáme ty, kterým nabízíme asistenci před alijí a po přistání v Izraeli, letos jsme díky darům od věrných křesťanských dárců pomohli přicestovat do Izraele více než 3 000 Židů.
 
„Bylo skvělé moci se podílet na návratu víc než 170 židovských přistěhovalců do Izraele v rámci zvláštní příležitosti Dne alije, kdy Izrael slaví velké novodobé Shromáždění židovského národa,“ řekl prezident Křesťanského velvyslanectví Dr. Jürgen Bühler. „Naštěstí je dnes na světě mnoho křesťanů, kteří se spolu s Izraelci radují nad jejich zázračným návratem do domoviny předků. Jsme obzvláště vděční křesťanům, kteří nás podpořili formou příspěvku na naše nedávné alijové lety.“
 

Je zajímavé uvědomit si, že izraelský Den alije stanovil Kneset na sedmý den hebrejského měsíce chešvan, což svátek váže k týdennímu oddílu Tóry Lech Lecha, kde Hospodin přikázal Abrahámovi „odejít“ z jeho země a vydat se do Izraele (Gn 12, 1). Abrahám se proto považuje za prvního oleh (nově příchozí v hebrejštině) do Izraele a na aliju se dnes nahlíží jako na skutek poslušnosti, nebo také micva, stejného příkazu „vstát a jít“. Je zajímavé, že stejná pasáž obsahuje také Boží slib „žehnat těm, kteří žehnají“ Abrahámovi. Proto je jistě připraveno zvláštní požehnání pro ty, kteří dnes pomáhají Abrahámovým potomkům vstát a jít domů do Izraele.
 

Vaše příspěvky na rozsáhlé alijové úsilí Křesťanského velvyslanectví využijeme k tomu, abychom v nadcházejících týdnech a měsících pomohli dalším židovským rodinám dostat se domů. Jsme na cestě pomoci letos více než 1 700 židovským přistěhovalcům dostat se do Izraele v rámci alijových letů. Toto číslo zahrnuje velkou skupinu etiopských Židů, kteří by měli dorazit v prosinci. Darujte proto dnes prosím, kolik jen můžete a očekávejte jako odměnu velké požehnání od Hospodina.


Příspěvky na aliju můžete zasílat na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 114.

Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz