První Stolpersteiny v Kladně

V úterý 9. prosince byly péčí manželů Kamily a Pavla Novotných před jejich domem v Kladně v Doberské ulici položeny první kladenské Kameny zmizelých – Stolpersteiny. Manželé Novotní se k tomuto kroku odhodlali poté, co zjistili více informací o bývalých majitelích nemovitosti, kterou před několika lety zakoupili. K jejich velkému překvapení šlo o židovskou rodinu Franklovu, která byla odvlečena z Kladna do ghetta Terezín transportem Y 22. února 1942.

Emil Frankl, narozen 14. 11. 1881, se svou manželkou Klárou, narozenou 16. 6. 1888, byli v době svého příjezdu do Terezína považováni již za příliš staré a pro práci v ghettu nevyhovující. Proto byli již 17. března 1942 zařazeni do transportu „na východ“. Tento transport však nesměroval do jiného pracovního tábora ani ghetta, nýbrž do Izbice, vesnice v Lublinské oblasti tehdy Němci okupovaného Polska. Tady se jejich společná stopa ztrácí, ale je více než pravděpodobné, že byli zavražděni v jednom z blízkých vyhlazovacích táborů – Majdanku, Belzeci, Chelmnu nebo Sobiboru.

K pietnímu shromáždění byli přizváni David Bohbot, rodák z Izraele a rabín pražské židovské kongregace Bnej Israel, a Phanuel Osweto, rodák z Keni a farář kladenského sboru Církve československé husitské, kteří společně s židovskou a křesťanskou modlitbou vložili Kameny zmizelých do chodníku. Dále pozvání přijali František Fendrych, předseda Židovské liberální unie, který připomněl osud Židů v období šoa, a za kladenský magistrát uctili památku zavražděných položením růží Milan Volf, primátor města Kladna, a Gabriela Havlůjová, historička a předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje.

Vzpomínkové setkání pokračovalo v bývalé kladenské synagoze – dnes Husově sboru Církve československé husitské, kde postupně zazněly krátké promluvy židovských hostí a biblické zamyšlení Radka Hejreta z ICEJ vycházející z 25. kapitoly Evangelia podle Matouše s výzvou pokračovat v podpoře židovského národa. Hebrejské písně zazpívala jeho manželka Ludmila Hejretová, za pomoc při organizování celé akce poděkovala přítomným paní Kamila Novotná a na samotný závěr pronesl modlitbu El male rachamim David Bohbot.

Přejme si, aby tyto první Kameny zmizelých usazené do kladenských chodníků nebyly zdaleka poslední.

Radek Hejret