Česká stopa v kibucu Jad Mordechaj

 

Krátký konflikt s Hamásem v květnu 2021 vzbudil velkou vlnu solidarity mezi členy ICEJ na celém světě. Finanční pomoc se soustředila na dodávání protiraketových krytů ve spolupráci s izraelskou neziskovou organizací Operation Lifeshield. Počet těchto krytů dosáhl ke konci listopadu již 150 a další jsou na cestě.

 

Díky mimořádné štědrosti českých křesťanů mohla česká kancelář ICEJ za první tři čtvrtletí odeslat do Izraele na tento účel rekordních 18 tisíc dolarů (asi 400 tisíc korun). To by stačilo na jeden mobilní kryt, ale po dohodě s Nicole Yoderovou z ICEJ AID (na snímku) jsme souhlasili s tím, že příspěvek se použije na jinou potřebnou akci: rekonstrukci komunitního krytu v kibucu Jad Mordechaj na jihu Izraele. Jde o velké podzemní prostory, které byly v dezolátním stavu, a proto nepoužitelné. Důkladná rekonstrukce nejen vrátila tento objekt původnímu účelu, takže v případě raketového útoku se mohou obyvatelé kibucu rychle dostat do bezpečí, ale také umožnila provozování zcela civilních aktivit v době, kdy je klid. Místnost slouží jako tělocvična, koncertní sál nebo klubovna. Tento mírový aspekt má nezanedbatelný význam v obci, která leží na dohled od Pásma Gazy, a je proto permanentně ohrožena teroristickými útoky: přispívá totiž k pocitu normálnosti, což pomáhá udržovat duševní rovnováhu.

 

Poprvé v historii české kanceláře ICEJ jsme tak mohli financovat takto konkrétní projekt. Tabulka umístěná u vchodu do krytu oznamuje, že jde o pomoc z České republiky. Kibuc Jad Mordechaj je navíc s Českou republikou spjat i jinak. Naši zemi zmiňuje ještě jiná tabulka umístěná v památníku bitvy z roku 1948. Tehdy se hrdinní obránci kibucu dokázali šest dnů bránit přesile postupující egyptské armády. I když nakonec kibuc padl, zdržel egyptský expediční sbor o několik kritických dnů, během nichž byly leteckým mostem z České republiky dopraveny do Izraele první vojenské stíhačky typu Avia. Čeští mechanici je na místě smontovali a ihned vyslali do boje proti Egypťanům postupujícím mezitím na Ašdod. Tato vůbec první akce izraelského letectva vyvolala mezi nepřáteli takovou paniku, že se jejich postup zastavil, a od té chvíle už jenom ustupovali. Tel Aviv byl zachráněn. O tomto obratu ve válce za nezávislost vypovídá památník nazvaný Ad Halom („až sem“) poblíž Ašdodu.

 

Československá vojenská pomoc v roce 1948 podstatným způsobem přispěla k tomu, že Izrael nebyl v zárodku zničen. Stát Izrael nikdy nezapomene, že jsme byli jedinou zemí na světě, která v té době takovou pomoc poskytla. Jsme hrdi na to, že můžeme přispívat k bezpečnosti Izraele i dnes.

 

Mojmír Kallus