Arabský hlas proti Amnesty International

Amnesty překrucuje mou identitu Araba a snaží se rozložit Izrael

Josef Haddad

Zpráva Amnesty International se snaží překroutit mou identitu izraelského Araba, který vyrostl v Nazaretu. Dokument o 211 stranách neustále mluví o „apartheidu“ proti „Palestinským občanům Izraele“ a vůbec nerozlišuje mezi izraelskými Araby a Palestinci.

Palestinci žijí pod kontrolou Palestinské autonomie na Západním břehu nebo pod kontrolou teroristického Hamásu v Pásmu Gazy. Ale co izraelští Arabové, jako jsem já? Žijeme pod demokraticky zvolenou vládou Izraele a máme stejná práva jako kterýkoli židovský občan. Amnesty se může stokrát snažit vymazat mou identitu, aby prosazovala svou politickou agendu, ale to pořád neznamená, že má pravdu.

Narodil jsem se jako Izraelec a Izraelcem zůstanu. Mám všechna práva stejně jako kterýkoli jiný občan Izraele. Sloužil jsem jako voják v izraelských obranných silách, kde jsem chránil sever Izraele, kde se nachází většina komunit izraelských Arabů, před teroristickými útoky raketami Hizballáhu. A nejen to, také jsem velel desítkám židovských vojáků. Co je to za „apartheid“, který umožňuje, aby Arab dával rozkazy Židům? Takový neexistuje.

Podle nedávného šetření Israel Democracy Institute se většina izraelských Arabů neidentifikuje jako Palestinci, nýbrž jako izraelští Arabové. Pouze 7 % účastníků průzkumu se označilo za Palestince. Jiný průzkum ukázal, že 81 % izraelských Arabů dává přednost životu v Izraeli před Spojenými státy nebo jinou západní zemí. Řekl bych, že život pod „izraelskou dominancí“ není tak špatný, navzdory lžím, které o našem životě v jediné blízkovýchodní demokracii šíří Amnesty.

Zpráva Amnesty obsahuje řadu nepravd a selektivně vybírá incidenty, které podporují její tezi o nelegitimnosti Izraele. Například opakovaně zmiňuje fyzickou segregaci mezi Araby a Židy. Jejich „výzkumníci“ by měli navštívit některou izraelskou nemocnici, kde Arabka a muslimka může dostávat tu nejlepší péči od židovského doktora, nebo arabský lékař může ošetřovat ultraortodoxní dítě.

V naší komunitě arabských Izraelců chce většina občanů žít s Židy v míru. Mnozí chtějí být a již jsou integrováni do izraelské společnosti. Namísto podpory spolupráce a vize pro lepší budoucnost organizace jako Amnesty International delegitimizují jediný demokratický stát na Blízkém východě a snaží se jej onačit za stát „apartheidu“.

Apartheid je definován jako systém diskriminace nebo útlaku založený na rase. Tak si o tom promluvme. Izraelské základní zákony (které mají povahu ústavních zákonů, pozn. překl.) explicitně stanoví ochranu před jakoukoli diskriminací a zachovávají postavení Státu Izrael jako židovského a demokratického státu.  Ne pouze židovského, ani pouze demokratického, ale židovského a demokratického. To znamená, že tato země od svého založení konkrétně chrání práva náboženských a etnických menšin zákonem.

Znamená to, že v Izraeli není žádný rasismus? Jistěže ne, stejně jako v každé jiné zemi – Izrael má své problémy, které je potřeba napravit. V tomto smyslu se Izrael nijak neliší od kterékoli jiné západní demokracie, jako jsou Spojené státy, Francie nebo Velká Británie, které dnes a denně usilují o zlepšení a nápravu rasových, ekonomických a vzdělávacích nerovností.

Pokud jde o Palestince, současný stav okupace je problematický, ale ani ten není založen na rasové diskriminaci, nýbrž na konfliktu mezi národy. Izrael při několika příležitostech prokázal, že je připraven tento konflikt ukončit, když nabídl velkorysá mírová řešení, ale Palestinci je odmítli. Kdyby měl Izrael rasový problém s Araby, proč by uzavíral mír s Marokem, Spojenými arabskými emiráty, Egyptem, Jordánskem a Bahrajnem? Jak je možné, že tolik Arabů se podílí na izraelské vládě a činí rozhodnutí, která dopadají na všechny Izraelce? Jak to, že arabští soudci rozhodují o osudu izraelských občanů u soudů?

Sám jsem byl v Jižní Africe a viděl jsem na vlastní oči, jak odporný a zdrcující zločin je apartheid. To je jeden z důvodů, proč nemohu nechat bez odezvy lži, které organizace jako Amnesty International šíří pro svůj vlastní politický zisk. Obvinění z „apartheidu“ je závažné a nikdy by se nemělo používat jako politický nástroj k démonizaci státu, který se někomu nelíbí.

Amnesty International, přestaňte urážet oběti skutečného režimu apartheidu v Jižní Africe. Pracujme namísto toho společně s Araby a Židy na řešení konfliktů mírovým způsobem, namísto používání ideologií a lží, jež pak opakují extrémisté, kteří nevěří, že Izrael, jediný židovský a demokratický stát na světě, má vůbec právo existovat.

Josef Haddad je izraelský aktivista pro lidská práva. Je výkonným ředitelem neziskové organizace Together - Vouch for Each Other (Společně – ručíme jeden za druhého), jejímž cílem je zlepšovat porozumění a spolupráci mezi izraelskými Araby a izraelskými Židy.

Zdroj: Jerusalem Post; přel.: -mk-