Naléhavá výzva k pomoci ukrajinským Židům

„Ty, Jákobe, můj služebníku, neboj se, je výrok Hospodinův, neděs se, Izraeli. Hle, já tě zachráním, i když jsi daleko, i tvé potomky, ze země zajetí.“ (Jer 30:10a)

Sotva se zdálo, že celosvětová zdravotní krize pomíjí, náhle je tu velká válka Ruska proti Ukrajině.

Separatistický konflikt na východě Ukrajiny doutnal už od roku 2014, ale nyní jej ruská armáda eskalovala promyšlenou invazí z mnoha stran do celého sousedního demokratického státu. Mnozí na Ukrajině i v Rusku jsou v šoku a obavách, protože nikdo neočekával, že konflikt vypukne v takové síle a tak rychle. Jakmile byl požár války zažehnut, nikdo neví, kam až může dosáhnout.

Bezostyšný rozkaz ruského prezidenta Vladimír Putina rozdrtit nezávislost Ukrajiny připomíná temnou kapitolu okupace Československa státy Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Současná agrese také představuje nebezpečné zpochybnění světového řádu a může mít velmi vážné dopady i jinde, zvláště ve východní Asii i na Blízkém východě.

Izraelští vůdci byli zpočátku velmi opatrní ve svých reakcích na krizi mezi Ruskem a Ukrajinou, protože musí pečlivě udržovat křehkou rovnováhu. V obou zemích stále žijí početné židovské menšiny a Rusko by navíc mohlo svou vojenskou přítomností v Sýrii a strategickou aliancí s Íránem vážně poškodit izraelské zájmy.

My v ICEJ hluboce cítíme s lidem Ukrajiny i Ruska, a zvláště s věřícími v obou zemích, kteří jsou díky své identitě v Kristu navzájem sjednoceni a smířeni. Rozhodně se modlíme za jejich bezpečí a odvahu, a aby měli plnou důvěru v Boha. Modlíme se také, aby povstali mírotvůrci, kteří by dokázali v této krizi najít cestu k rychlému ukončení násilí a krveprolití.

Prudká eskalace konfliktu na Ukrajině je tragédie, ale současně dává křesťanům, kteří milují židovský národ, příležitost pomoci židovským komunitám, které se snaží uniknout před válkou do bezpečí. Taková pomoc odpovídá mandátu ICEJ.

ICEJ se podílí na aliji z Ukrajiny už od osmdesátých let. Počátkem devadesátých let jsme pomohli dopravit 35 000 ukrajinských Židů do Izraele v rámci projektu Exobus. Dalších sedm tisíc později využilo konvojů, které na západní Ukrajinu vysílala naše švýcarská kancelář, a posílala je dál do jejich staronové vlasti přes Budapešť. Od roku 2014, kdy vypukl konflikt na východě Ukrajiny, jsme pomohli uskutečnit aliju dalším více než dvěma tisícům ukrajinských Židů.

V těchto dnech nás požádala Židovská agentura o pomoc při urgentní evakuaci ohrožených židovských rodin z Ukrajiny. Odhaduje se, že na Ukrajině žije v současné době na 200 tisíc Židů, kteří mají nárok na aliju.


Pomoc je v této chvíli nutná ve třech oblastech:

1) Evakuace a přístřeší: první tři tisíce potenciálních židovských imigrantů potřebují najít útočiště na dva až tři týdny, pravděpodobně v nějaké třetí zemi, než mohou odcestovat do Izraele. Odhadované náklady se pohybují kolem 850 USD na osobu a budou dále upřesňovány.

2) Záchranné lety: průměrná cena letecké přepravy do Izraele pro tyto tři tisíce olim se pohybuje v průměru kolem 805 USD na osobu a zahrnuje letenky a autobusovou dopravu na letiště.

3) Nouzové ubytování a péče v Izraeli: po příjezdu do Izraele budou náklady na ubytování a stravu nových přistěhovalců v absorpčních centrech po dobu až tří měsíců činit asi 1 250 USD na osobu.

Každý, kde se chce podílet na této naléhavé pomoci a záchraně židovských rodin prchajících z Ukrajiny, může přispět prostřednictvím našeho projektu Alija.

Dary na tento účel můžete zasílat na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 114.

Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz, projekt Alija.

David Parsons a Mojmír Kallus