Přidejte se k nám letos na Sukót!

 

ICEJ s velkou radostí oznamuje, že bude v Jeruzalémě pořádat opět veřejnou, fyzickou oslavu Svátku stánků, po covidové přestávce poprvé od roku 2019. Nicméně i pro ty z vás, kteří se letos do Izraele fyzicky nedostanou, nabízíme opět online účast. Letošní Svátek stánků se tedy bude poprvé konat v hybridní formě – fyzicky i online.

 

Letošní shromáždění se bude konat 9.–16. října. Téma zní „Země zaslíbení“. Určitě se k nám přidejte v tomto nádherném čase bohoslužeb, proklamace Slova a modliteb. Společně s věřícími z celého světa budeme slavili biblický svátek sukót (Za 14:16).

„Země zaslíbení“

Během osmi dní svátku budeme zkoumat zemi, kterou Hospodin slíbil Abrahámovi, aby tak připravil vykoupení světa, a v níž se před našima očima plní mnoho dalších Božích slibů skrze obnovení Izraele v jeho dávné domovině.


Poutní svátek v moderním hávu

Svátek stánků 2022 začne dvěma inspirujícími dny v Galileji, kde se na krásných březích Galilejského jezera budou večer konat velkolepé bohoslužby. Pak se na dalších pět dní přesuneme do Jeruzaléma, kde se budou pořádat různé akce, počínaje tradiční Přehlídkou národů v Pais Areně. Chystají se semináře, zvláštní modlitební setkání, shromáždění s Večeří Páně u Zahradního hrobu a populární pochod Jeruzalémem. Dost času bude také na prohlídku biblických památek. Akce bude zahrnovat i zvláštní ceremonii sázení stromů v Negevské poušti ve spolupráci s Židovským národním fondem, spojenou se shromážděním solidarity pro nezlomné komunity podél hranice s Gazou.

Řečníci

Letos budeme mít vynikající sestavu inspirativních místních i mezinárodních kazatelů a expertů, kteří vám přinesou biblický a prorocký vhled do Izraele a nejnovější zprávy o tomto stále se měnícím regionu.

 

Hudební slavnost 

Vstupte do Boží přítomnosti během úžasných chval, do nichž nás uvedou hudebníci z Izraele i z různých národů, kteří tak budou demonstrovat jednotu Ducha v rozmanitosti mnoha kultur, ras a jazyků.


Možnosti registrace:

  • Registrace pro online účast se zajištěným tlumočením: on.icej.org/FOT2022-CZ – cena od 50 USD
  • Individuální registrace pro fyzickou účast v Izraeli: feast.icej.org – cena od 350 USD (bez dopravy a ubytování)
  • Zájezd pořádaný česko-slovenskou skupinou: cena 1650 EUR plus letenka, zahrnuje:
  • Registrační poplatek na 8 dní oslav Svátku stánků - 599 USD

(Registrační poplatek pro děti od 6 do 16 let činí 150 USD)

- Ubytování na 8 dní a 7 nocí ve 3* hotelu ve dvoulůžkových/třílůžkových pokojích
(2x v Tiberiadě, 2x v Betlémě, 3x v Jeruzalémě)

- Polopenze

- Doprava klimatizovaným autobusem po celou dobu pobytu

- Certifikovaný izraelský mesiánský průvodce

- Tlumočnické služby do slovenčiny a češtiny

- Vstup na některá místa mimo program ICEJ

Kontakt: Karin Miháľová, +421 940 601 450, mihalova.karin@icej.sk