Přidejte se k nám letos na Sukót! ICEJ s velkou radostí oznamuje, že bude v Jeruzalémě pořádat opět veřejnou, fyzickou oslavu Svátku stánků, po covidové přestávce poprvé od roku 2019. Letošní shromáždění se bude konat 9.–16. října. Téma zní „Země zaslíbení“. Určitě se k nám přidejte v tomto nádherném čase bohoslužeb, proklamace Slova a modliteb. Společně s věřícími z celého světa budeme slavili biblický svátek sukót (Za 14:16). „Země zaslíbení“ Během osmi dní svátku budeme zkoumat zemi, kterou Hospodin slíbil Abrahámovi, aby tak připravil vykoupení světa, a v níž se před našima očima plní mnoho dalších Božích slibů skrze obnovení Izraele v jeho dávné domovině. Poutní svátek v moderním hávu Svátek stánků 2022 začne dvěma inspirujícími dny v Galileji, kde se na krásných březích Galilejského jezera budou večer konat velkolepé bohoslužby. Pak se na dalších pět dní přesuneme do Jeruzaléma, kde se budou pořádat různé akce, počínaje tradiční Přehlídkou národů v Pais Areně. Chystají se semináře, zvláštní modlitební setkání, shromáždění s Večeří Páně u Zahradního hrobu a populární pochod Jeruzalémem. Dost času bude také na prohlídku biblických památek. Akce bude zahrnovat i zvláštní ceremonii sázení stromů v Negevské poušti ve spolupráci s Židovským národním fondem, spojenou se shromážděním solidarity pro nezlomné komunity podél hranice s Gazou. Řečníci Letos budeme mít vynikající sestavu inspirativních místních i mezinárodních kazatelů a expertů, kteří vám přinesou biblický a prorocký vhled do Izraele a nejnovější zprávy o tomto stále se měnícím regionu. Hudební slavnost Vstupte do Boží přítomnosti během úžasných chval, do nichž nás uvedou hudebníci z Izraele i z různých národů, kteří tak budou demonstrovat jednotu Ducha v rozmanitosti mnoha kultur, ras a jazyků.