Navštivte Izrael letos virtuálně

Připojte se k celosvětové křesťanské oslavě Svátku stánků

Proč se křesťané zajímají o Svátek stánků? V církvi celosvětově roste povědomí o potřebě návratu k hebrejským kořenům křesťanství. Oslava tohoto biblického svátku je inspirací pro věřící jakékoli denominace. Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém pořádá tyto akce od svého založení v roce 1980.

Po dvou letech, kdy mohla tato oslava z důvodu omezení cestování probíhat pouze online, v přímých přenosech z Jeruzaléma, jsme letos opět připraveni přivítat poutníky přímo v Izraelské zemi, kde absolvují osmidenní výpravu zahrnující pod názvem "Země zaslíbení" výlety do Galileje, Jeruzalém i shromáždění solidarity spojené se sázením stromů na jihu poblíž Pásma Gazy. Přihlášky k fyzické účasti v Izraeli najdete na adrese feast.icej.org.

Nicméně i pro ty z vás, kteří se letos do Izraele fyzicky nedostanou, nabízíme opět online účast. K čemu získáte přístup svou registrací:

Po osm dnů budete sledovat denně dvouhodinový živý přenos z Izraele. Podíváte se do Kafarnaum na březích Galilejského jezera, kde se budou v úchvatné scenérii konat dva večerní programy plné chval, svědectví a inspirovaného slova. Budete svědky defilé desítek národů v Jeruzalémě, zprostředkujeme vám i živý přenos z jeruzalémského pochodu městem, budete se moci zúčastnit modlitebního řetězu spolu s věřícími z celého světa, bohoslužby s Večeří Páně na místě Zahradního hrobu v Jeruzalémě, a konečně unikátního setkání s obyvateli obcí žijícími v blízkosti Pásma Gazy, kteří nás seznámí s realitou života za neustálého ostřelování, ale také se svým optimistickým přístupem. Setkání se stovkami křesťanů bude znamením naší solidarity a podpory.

Nadto získáte přístup k desítkám předtočených seminářů. Jsou mezi nimi série vyučování o biblických svátcích Izraele, o vztahu mezi Izraelem a církví, semináře o aktuální situaci v Izraeli a na Blízkém východě, úvahy o prorockém významu dnešních událostí, svědectví o probuzení v Egyptě a Libanonu, rozhovory s vůdci mesiánských a arabských sborů v Izraeli a mnoho dalších.

Živé programy budou tlumočeny do češtiny nebo slovenštiny, semináře budou k dispozici v hlavních světových jazycích. Navíc získáte přístup k desítkám seminářů. Jsou mezi nimi série vyučování o biblických svátcích Izraele, o vztahu mezi Izraelem a církví, semináře o aktuální situaci v Izraeli a na Blízkém východě, úvahy o prorockém významu dnešních událostí, úchvatná svědectví o probuzení v Egyptě, Libanonu a Íránu, rozhovory s vůdci mesiánských a arabských sborů v Izraeli a mnoho dalších.

Živé programy budou tlumočeny do češtiny nebo slovenštiny, semináře budou k dispozici v hlavních světových jazycích.

Po osm dnů budou živě z Izraele vysílány dvouhodinové programy, nejčastěji ve večerních hodinách. Níže uvádíme čas přímých přenosů, můžete je však sledovat kdykoli později ze záznamu. Tyto pořady budou simultánně tlumočeny do češtiny nebo slovenštiny a překlad zůstane zachován i v záznamu.

Program živého vysílání:

•             Neděle 9. 10. od 18:30 SEČ: úvodní večer v Kafarnaum

•             Pondělí 10. 10. od 18:30 SEČ: druhý večer v Kafarnaum

•             Úterý 11. 10. od 18:30 SEČ: defilé národů v Pais Aréně v Jeruzalémě

•             Středa 12. 10. od 8:00 SEČ a od 18:30 SEČ: programy v Pais Aréně v Jeruzalémě

•             Čtvrtek 13. 10. od 8:00 SEČ: dopolední program v Pais Aréně

•             Čtvrtek 13. 10. asi od 14 hodin SEČ: přímá přenos z Pochodu Jeruzalémem

•             Pátek 14. 10. po celý den modlitby za národy, k nimž je možné se online připojit

•             Sobota 15. 10. od 8:30 SEČ: Večeře Páně v prostorách Zahradního hrobu v Jeruzalémě

•             Neděle 16. 10. od 8:00 SEČ: přímý přenos ze shromáždění solidarity u hranic s Pásmem Gazy

Můžete si vybrat ze dvou kategorií vstupného:

•             Základní vstupné ve výši 1200 Kč vám zajistí přístup ke všem programům po 90 dnů

•             Prémiové vstupné ve výši 2400 Kč vám prodlouží přístup na dobu 9 měsíců a kromě toho obdržíte exkluzivní tištěný kalendář na rok 2023 s fotografiemi z Izraele.

Registrovat se můžete až do konce svátků, do 16. 10., doporučujeme ale rozhodnout se co nejdříve, abyste včas dostali přístupový kód, kterým se přihlásíte do speciální aplikace, v níž bude celý program vysílán, a mohli si toto prostředí v klidu vyzkoušet. 

Online přenos nabízí zajímavou možnost uspořádat společný večer (nebo i několik večerů) spojený se sledováním některého z programů. Můžete svolat své vlastní shromáždění, doplnit je chválami a modlitbami a pak se připojit a sledovat přímý přenos z Jeruzaléma.

Rozhodnutí ponecháváme zcela na vás, za skupinové sledování nepožadujeme žádný příplatek. V případě, že se rozhodnete takovou akci uspořádat, máme jen dvě prosby:

•             Dejte nám vědět o pořádání akce a pošlete nám nějaké fotografie a údaj o přibližném poštu účastníků na info@icej.cz

•             Uspořádejte sbírku na potřeby ICEJ

Registrační formulář najdete zde: on.icej.org/FOT2022-CZ