Juha Ketola

Asi před třemi lety jsme ve vedení ICEJ přijali prorocké slovo, že se nám s Boží pomocí podaří otevřít deset nových poboček v arabských a muslimských zemích. Brzy poté se začaly objevovat příležitosti pro rozšíření naší služby v převážně muslimských zemích severní a poté i západní Afriky.

V listopadu loňského roku jsme otevřeli novou pobočku ICEJ v Sierra Leone, kde žije asi 60 procent muslimů a 30 procent křesťanů. Nato jsme v únoru založili dvě nové pobočky v Senegalu a Nigeru.

Senegal i Niger jsou země s více než 90% převahou muslimského obyvatelstva. Křesťanské komunity zde tvoří malé menšiny, v Senegalu asi 5% a v Nigeru méně než 0,5%. Nicméně církev má v těchto zemích svobodu šířit evangelium, zakládat sbory a budovat věřící v Božím slovu. Církve rostou, o čemž jsem se mohl na vlastní oči přesvědčit, když jsem před nedávnem podnikl přednáškovou cestu do tohoto regionu.

Senegal

V Senegalu se otevření nové pobočky ICEJ zúčastnili všichni vedoucí představitelé evangelikálních církví. Byli mezi nimi letniční, baptisté, presbyteriáni, luteráni, metodisté a moravští bratři. Jejich účast na seminářích a shromážděních svědčila o tom, že mají velký zájem o naši vizi a poselství o Božím plánu pro Izrael. Věří, že je důležité, aby církev žehnala Izraeli a modlila se za něj. Jsou připraveni v jednotě pomáhat naší organizaci, aby se tato vize v jejich zemi naplnila.

Naším regionálním zástupcem pro západní Afriku je Rev. Abdou Maiga, který slouží také jako národní ředitel v Senegalu. Tento biblický učitel a kazatel je dobře znám v celém regionu. Už při přípravě založení pobočky odvedl vynikající práci, když se předem setkal se všemi vedoucími církví v zemi. V důsledku toho jsou v novém výboru senegalské pobočky zastoupeni členové všech denominací v čele s pastorem Raphaelem, který vede svaz letničních sborů v Senegalu.

Byla to velká radost společně se modlit a trávit čas s těmito Božími služebníky a vidět, jak přijali za svou vizi ohledně Izraele, kterou sám Pán klade své církvi na srdce. Nyní má ICEJ ve všech deseti senegalských provinciích zástupce v osobách zkušených kazatelů, kteří šíří naše poselství.

Měli jsme setkání také v kanceláři předsedkyně parlamentu, při němž jsme mohli sdílet svou vizi a službu, která chce být požehnáním jak lidu Izraele, tak Senegalu.

Niger

V Nigeru jsme byli svědky podobného působení Ducha svatého jako v Senegalu. Pastor Maiga i zde položil již v předstihu dobrý základ pro úspěšnou návštěvu. Na našich shromážděních byla dobře zastoupena evangelikální společenství Nigeru, neboť seminářů i slavnostního otevření pobočky se zúčastnili nejdůležitější duchovní vůdcové. Naše vize, aby se církve ztotožnily s Božími záměry pro Izrael, pronikla hluboko do srdcí těchto křesťanských představitelů.

Byla to pro mě velká čest, když jsem mohl s modlitbou vložit ruce na pastora Soumanu a jmenovat jej novým národním ředitelem nigerské pobočky a reverenda Aliho předsedou její správní rady. Tito vedoucí jistě ponesou naši vizi dál a budou učit další.

V Božím plánu však pro nás bylo nejen setkání s církví, ale také s představiteli nigerské vlády. Během pouhých čtyř dnů naší návštěvy jsme se setkali s ministrem zahraničí Bazoumem Mohamedem, předsedou parlamentu Hamou Amadouem a ministrem vnitra Abbou Morem. Mnozí tito vládní představitelé jsou muslimové a my jsme jasně hovořili o tom, že reprezentujeme globální křesťanskou organizaci se sídlem v Jeruzalémě a že věříme v Bibli a vzkříšení Ježíše. Bylo potěšující, že jsme byli vřele přijati a měli jsme příležitost k velmi dobrým rozhovorům.

Překvapilo nás, jak všichni hovořili o potřebě míru, smíření a dobrých vztazích se všemi náboženstvími a národy. Nigerští vůdcové mají velký zájem na tom, aby pomohli své zemi rozvíjet se a prosperovat. Křesťanské organizace zde mají skvělou příležitost spolupracovat s místní církví a činit dobré věci.

Ideální oblastí, kde mohou věřící přinést této zemi a jejím více než 16 milionům obyvatel požehnání, je zemědělství a vodní hospodářství. Jen si to představme: místní církev žehná Izraeli, káže evangelium a pomáhá vlastnímu národu postavit se hospodářsky na nohy. S Bohem není nic nemožné!

Někdy náš Pán jedná způsobem, který nás opravdu udivuje. Poslední setkání v Nigeru jsme měli s vůdcem islámské komunity šejchem Omarem Ismaelem. I s ním jsme sdíleli svou víru ve vzkříšeného Ježíše a v celou Bibli a vysvětlovali jsme mu, jak naše organizace spojuje národy s Izraelem. On nám zase vysvětloval, že v Nigeru panuje postoj míru a tolerance, který je tak odlišný od radikálního pojetí islámu. Vyjádřil se také ke svobodě vyznání, když poznamenal: „Pokud někdo říká, že se klaní Bohu, proč bychom mu v tom měli bránit.“

Prosím, myslete na církev v Nigeru i na celý tento národ ve svých modlitbách! Jejich velkou touhou je jít dopředu, nikoli zpět.

Pobřeží slonoviny

Kromě otevření dvou nových poboček ICEJ v západní Africe jsme během mé desetidenní cesty byli svědky také velmi slibného nového začátku v Pobřeží slonoviny, které bylo po řadu let zmítáno občanskou válkou. Výkonný ředitel ICEJ Dr. Jürgen Bühler se k nám připojil z Jeruzaléma a společně jsme viděli, jak se celá tato země opět otevírá pro naši práci. Opět to bylo perfektní načasování z Ducha Božího.

Bylo krásné pozorovat, jak si nás Pán použil jako nástroje ke sjednocení církve, která byla v důsledku občanské války rovněž rozdělena. Pod vedením reverenda Dr. Jean-Baptiste Nielbiena se sešli vedoucí všech evangelikálních církví a svou duchovní vahou podpořili práci ICEJ. V zemi žijí více než čtyři miliony křesťanů a každý z vedoucích má pod sebou stovky místních sborů, což jim umožňuje mít v této zemi značný vliv.

Novým národním ředitelem jsme jmenovali reverenda Kra a předsedou nové správní rady Dr. Nielbiena. Stejně jako v Senegalu a Nigeru i zde budou na naši práci dohlížet respektované vůdčí osobnosti evangelikálních církví.

Otevřela se nám také možnost setkat se s vládními představiteli Pobřeží slonoviny: přijala nás paní Jeanne Peuhmond, poradkyně prezidenta Alassana Quattary, dále náměstek ministra zahraničí Claude Dassys a guvernér Abidjanu Pierre Djédji Amondji. Všichni nás velmi přátelsky přivítali.

Náměstek ministra zahraničí nám vyprávěl zajímavý příběh o vztahu své země k Izraeli. První prezident Houphouet Boigny uzavřel s Izraelem „smlouvu“ (použil právě tohoto výrazu), v důsledku čehož se tato země stala nejbohatším státem západní Afriky. Proto současný president Quattara naprosto vědomě podnikl svou první zahraniční státní návštěvu právě v Izraeli, aby tuto smlouvu obnovil. Na to, že se jedná o muslimského vůdce, je to jistě pozoruhodné.

Je čas národů

Věříme, že žijeme v době, kdy je třeba podporovat to, co dělá Bůh v Izraeli i v národech. Připojte se k nám v modlitbách i finančně podle toho, jak vás Bůh povede. Když se budeme modlit a pracovat společně, dveře se budou otevírat.

Juha Ketola je mezinárodní ředitel ICEJ; přel.:- mk-