Česká republika podpořila Izrael v OSN

Česká diplomacie se zase jednou rozhodně postavila proti antiizraelským aktivitám na půdě OSN. V listopadu hlasovala proti návrhu rezoluce, kterou projednával Čtvrtý výbor VS OSN, známý také jako Zvláštní politický a dekolonizační výbor. Rezoluce nazvaná „Izraelské praktiky ovlivňující lidská práva palestinského lidu na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma“ je součástí každoročního rituálu, kdy OSN odhlasuje plejádu rezolucí namířených výhradně proti Izraeli. Tentokrát předkladatelé (Kuba a Namibie) jednající jménem Palestinců doplnili do návrhu nový osten: nový odstavec vyzývá Mezinárodní soudní dvůr (ICJ), aby „urychleně vydal poradní stanovisko“ k otázkám jaké právní důsledky vyplývají z „pokračující okupace, osidlování a anexe palestinského území“.

Jde o další krok v právní válce proti Izraeli, jejíž podněcovatelé se snaží využít Mezinárodního soudního dvora k prohlášení tzv. „izraelské okupace“ za protiprávní. Přijetím takového stanoviska by OSN negovala vlastní předchozí rámec pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu, který je založen na dohodě dosažené jednáním mezi oběma stranami. Namísto toho by Izrael byl vyzýván, aby okamžitě a bezpodmínečně ukončil svou „nezákonnou okupaci“ palestinských oblastí včetně východního Jeruzaléma.

Takové poradní stanovisko by mohlo dále ovlivnit probíhající vyšetřování Mezinárodního trestního soudu (ICC) týkající se domnělého porušování mezinárodního práva, včetně válečných zločinů, spáchaných v palestinských oblastech.

Izraelský velvyslanec u OSN Gilad Erdan řekl, že „jediným cílem rezoluce je démonizovat Izrael a zbavit Palestince odpovědnosti“. Podle něj takové rezoluce „ničí jakoukoli naději na řešení“ a dávají Palestincům „dokonalou výmluvu, aby dále bojkotovali jednání“.

Pro rezoluci hlasovalo 98 zemí, 17 bylo proti a 52 se zdrželo. Proti hlasovaly Austrálie, Kanada, Česká republika, Itálie, Německo, Rakousko, Spojené státy a několik tichomořských ostrovních států. Český zástupce na twitteru napsal: „ČR dnes hlasuje proti jednostranné rezoluci OSN o „izraelských praktikách“. Nikdy nepřipustíme popírání židovských vazeb k Chrámové hoře. Rovněž dáváme přednost dialogu obou stran před jednostranným zasahováním Mezinárodního soudního dvora do blízkovýchodního mírového procesu.“

Českou pozici avizoval na zasedání zahraničního výboru Poslanecké sněmovny náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák (ODS), který řekl: „Naše pozice je dlouhodobě konzistentní, předvídatelná, transparentní.“ Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) čelil letos v parlamentu kritice za to, že ČR se nepostavila za Izrael při květnovém hlasování o zprávě zvláštní komise Rady OSN pro lidská práva, přestože o rok dříve byla proti samotnému vzniku této komise jako dalšího zbytečného orgánu s neomezeným mandátem a rozpočtem, jehož jediným předem definovaným cílem je kritizovat Izrael.

Uvedená rezoluce projednaná výborem byla předložena plénu Valného shromáždění ke konečnému schválení dne 30. listopadu. Zde Česká republika potvrdila svůj odmítavý postoj a hlasovala proti, stejně jako v posledních dvou letech.

Téhož dne se hlasovalo o dalších pravidelných rezolucích proti Izraeli. Mimo jiné šlo prodloužení mandátu dvou samostatných organizací OSN, které vznikly v roce 1975 v souvislosti s rezolucí, že „sionismus je rasismus“. Tato ostudná rezoluce byla v roce 1991 zrušena, ale infrastruktura spolu s ní zřízená existuje dodnes. Jedná se o Výbor pro výkon nezadatelných práv palestinského lidu a Oddělení pro palestinská práva při sekretariátu OSN. Žádný jiný národ na světě se netěší existenci takových orgánů, jejichž jedinou náplní je šířit protiizraelskou a antisemitskou propagandu za peníze členských států OSN. Je paradoxní, že tyto struktury přežily dobu svého vzniku, umožněnou aliancí Sovětského svazu a komunistického bloku s arabskými zeměmi. SSSR dnes neexistuje, arabské státy uzavírají s Izraelem mírové dohody, ale hlasování odpovídá stále vzorcům starým padesát let. Podpora pro tyto automatickou většinou schvalované rezoluce však vytrvale klesá (např. ze 115 zemí, které podpořily Oddělení pro palestinská práva v roce 2011, na 91 v roce 2020 a 90 v letošním roce).

Při letošním hlasování Valného shromáždění o Oddělení pro palestinská práva a o Výboru pro výkon nezadatelných práv palestinského lidu byla Česká republika proti stejně jako v posledních letech. Dále Česká republika letos poprvé hlasovala proti rezoluci nazvané „Zvláštní informační program pro otázku Palestiny“. V roce 2021 hlasoval český zástupce ve třinácti rezolucích týkajících se Izraele takto: dvakrát Proti, čtyřikrát se zdržel, sedmkrát Pro.

Mojmír Kallus; zdroje: OSN, Lidové noviny, Times of Israel, UN Watch