Naléhavá pomoc Turecku

Připojte se k nám a podpořte izraelské záchranné týmy v Turecku

Všichni jsme šokováni z rozsahu ztrát a utrpení způsobených ničivým zemětřesením v Turecku a Sýrii. Zahynuly tisíce lidí a desetitisíce jsou stále pohřešovány. Mnozí z nich se zřejmě stále ještě nacházejí pohřbeni pod troskami zničených měst a vesnic.

Záchvěvy byly cítit i po celém Izraeli a Izraelci byli mezi prvními, kdo se okamžitě vypravili pomáhat. Dosud bylo do Turecka z Izraele dopraveno více než 15 letadel plných humanitárních potřeb, dále dorazilo 150 záchranářů a dalších 230 zdravotníků pracuje v polní nemocnici, kterou Izrael na místě zřídil.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém uzavřelo hned v prvních dnech po zemětřesení partnerskou dohodu s jednou z osvědčených izraelských organizací první pomoci, United Hatzalah. Jejich prostřednictvím se podílíme na poskytnutí pomoci a záchranných prací v nejvíce postižených oblastech Turecka.

United Hatzalah má v Izraeli skvělou pověst. Vznikla jako soukromá iniciativa, která pracuje s šesti tisíci zdravotníky z řad židovského i arabského obyvatelstva a má vypracovaný systém rychlé pomoci při dopravních nehodách i teroristických útocích, který zajistí příjezd pomoci kdekoliv po Izraeli do tří minut od tísňového volání. Tentokrát vypravila své lékaře, zdravotníky a záchranáře do nejpostiženějších oblastí v Turecku.

Aktualizace ke dni 13. 2. 2023:

Jak jistě víte ze zpráv, naděje na vyproštění dalších přeživších rychle klesá. Proto budou týmy záchranářů postupně oblast neštěstí opouštět, a to platí i pro organizaci United Hatzalah. Potřeba pomoci však bude trvat ještě dlouhou dobu, a my pokračujeme v jednání s partnerskými izraelskými organizacemi, které jsou a budou v Turecku aktivní. V tuto chvíli můžeme potvrdit, že jsme ve spojení s Židovskou agenturou, která vyslala do Turecka týmy vyhledávající židovské občany, kteří potřebují pomoc, případně evakuaci. Dary zaslané do našeho krizového fondu tedy použijeme také na tento účel.

Situace se rychle mění a jakmile získáme další konkrétní možnost pomoci, budeme Vás informovat.

Připojte se k našemu úsilí. Vyjádříte tím nejen křesťanský soucit a pomoc těm, kteří ji zoufale potřebují, ale navíc pomůžete izraelským záchranářům zvýšit dopad jejich pomoci a zlepšit postavení Izraele v očích světové veřejnosti. Je to zvlášť důležité v dnešní době, kdy vidíme, jak sousední státy v regionu činí kroky směřující ke smíření s Izraelem a jak se naplňuje prorocká vize o dálnici z 19. kapitoly proroka Izaiáše.

Příspěvky na tento účel zasílejte na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 106. Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz (příspěvek na naléhavé potřeby v Izraeli).

Děkujeme za vaše štědré dary na pomoc postiženým v Turecku.