Dáváme izraelskému lidu naději a budoucnost

Nicole Yoderová

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.” (Jr 29,11)

 Od roku 1980 působí Křesťanské velvyslanectví po celém Izraeli a prostřednictvím nejrůznějších humanitárních projektů se dotýká životů potřebných ve všech oblastech izraelské společnosti. Naším úmyslem vždy bylo budovat vztahy, podporovat smíření a sdílet Boží lásku tím, že reagujeme na mnohé naléhavé sociální potřeby v celé zemi. Desítky let zkušeností naší organizace v Izraeli jsou zárukou toho, že se vaše příspěvky dostanou k lidem, kteří je nejvíce potřebují.

Jednou z hlavních oblastí, na kterou se programy pomoci zaměřují, je náš fond s názvem Darujme budoucnost a naději, který nám umožňuje pomáhat potřebným rodinám, ženám v krizi, mládeži v ohrožení, menšinám, lidem žijícím na periferii a mnoha dalším znevýhodněným komunitám v Izraeli. Tyto projekty se snaží ovlivnit životy co největšího počtu potřebných Izraelců, projevovat křesťanskou lásku a praktickou péči, aby každý příjemce získal novou naději a lepší budoucnost.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém je připraveno pomáhat matkám samoživitelkám, zdravotně postiženým, ohrožené mládeži i starším lidem. Pomáháme Izraelcům, kteří jsou nezaměstnaní nebo se ocitli ve finanční tísni. Jsme tu v době svátků, abychom potěšili a povzbudili ty, kteří mají nedostatek. Sponzorujeme nadějné studenty, kteří potřebují dostat šanci, aby mohli uspět. Oslovujeme menšinové komunity, které potřebují, aby jim někdo pomohl zajistit rovné podmínky. To vše je v souladu s biblickým příkazem „dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost“. (Ž 82,3)

Zde je několik příkladů, jak jsme v loňském roce těchto cílů dosáhli:

Křesťanské velvyslanectví sponzorovalo rozsáhlý program distribuce potravin a pronajalo chladírenský vůz, který slouží k vyzvedávání a rozvozu darovaných potravin pro chudé.

Poskytli jsme pomoc 170 ženám v krizi a také praktické věci na podporu 10 dětí neprovdaných matek.

Financovali jsme velké opravy domů pro 28 znevýhodněných rodin.

Darovali jsme novou počítačovou učebnu pro drúzskou dívčí školu a uhradili zpožděné školné desítek drúzských studentů z rodin těžce postižených koronavirovou krizí.

Místní mesiánská škola dostala nové hřiště.

Poskytli jsme mentory a vzdělávací podporu zhruba 50 mladým lidem, kterým hrozilo předčasné ukončení školní docházky.

Pomáhali jsme izraelské ohrožené mládeži a zdravotně postiženým osobám vykonávajícím civilní službu, kteří se učili opravovat počítače, aby mohli znovu zprovoznit 100 počítačů pro znevýhodněné rodiny v komunitě.

Naši humanitární pracovníci osobně rozdělili koše s pesachovou péčí 990 potřebným židovským rodinám po celé zemi.

Na svátek Roš ha-šana dostalo 50 etiopských židovských rodin speciální mouku na výrobu tradičního plochého chleba, který pečou během podzimních svátků.

Křesťanské velvyslanectví rozdalo vánoční dárky 1 300 dětem a sváteční potravinové balíčky a dárkové poukazy křesťanským arabským rodinám v Nazaretu, Haifě, Betlémě a Jeruzalémě.

Dodali jsme nábytek, vybavení a hry pro centrum pro arabskou mládež v severním Izraeli, které nabízí mimoškolní doučování.

Pro 90 izraelských sirotků jsme zajistili školní potřeby, oblečení a základní vybavení domácnosti.

Financovali jsme odborný kurz fotografování pro neslyšící studenty.

Sponzorovali jsme nový kurz počítačového kódování pro nadějné arabské studenty, kteří touží pracovat v izraelském hi-tech průmyslu.

Podporujte prosím i nadále naše projekty v rámci programu Darujme budoucnost a naději, které žehnají a utěšují Izraelce v nouzi.

Příspěvky na tento účel zasílejte na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 101. Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz