Izrael v 75 letech: národ, který je požehnáním celému světu

 

V době, kdy si Izrael připomíná 75 let od svého novodobého založení v roce 1948, by se k oslavám měl připojit celý svět. Židovský národ byl po staletí rozptýlen mezi národy. Hospodin však slíbil, že je jednoho dne znovu shromáždí v jejich starobylé vlasti a použije je k tomu, aby přinesli velké dobrodiní celému světu.

„Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dome judský a dome izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním.“ (Zacharjáš 8,13)

 

Ten den už určitě nastal! Již více než sedm desetiletí Izrael překonává mnohé výzvy a stává se zemí start-upů, která je světovým lídrem v oblasti inovací v zemědělství, životním prostředí, vědě, technice a medicíně.


Uvědomte si, že židovský národ se vrátil do neúrodné země, ale poušť znovu oživil. V 50. letech 20. století Izrael poprvé vybudoval národní vodovod, který přiváděl pitnou vodu do Negevu, aby poušť rozkvetla jako růže, jak předpověděl prorok Izajáš.

„Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím.“ (Izajáš 35,1)

V šedesátých letech 20. století byl Izrael světovou jedničkou v úsporách a recyklaci vody. V současné době se v zemi recykluje 85 % vody. Izraelci také vynalezli metody kapkové závlahy a odsolování vody, které se dnes používají po celém světě. Kromě toho vysadili více než 300 milionů stromů, které zkrášlují krajinu a zároveň filtrují emise uhlíku z ovzduší.

„Tato zpustošená země je jako zahrada v Edenu...“ (Ezechiel 36:35)

 

Věděli jste, že Izrael vynalezl také třešňová rajčata s dlouhou životností? Izraelské ovoce a produkty, jako jsou jaffské pomeranče a datle medjool, jsou oblíbeným artiklem, který se vyváží do celého světa.

„Izrael rozkvete a naplní tvář světa svými plody.“ (Izajáš 27,6)


Později se Izrael stal jedním z nejinovativnějších národů na světě. Věděli jste, že Izraelci vyvinuli první mikroprocesor pro osobní počítače? První firewall, který chrání počítače před krádeží dat? A první paměťovou kartu USB na světě?

V medicíně izraelští vědci vynalezli PillCam – malou kameru, kterou spolknete a která umožňuje lékařům odhalit nemoci v našem těle bez invazivního chirurgického zákroku.

Přišli také s telefonem, který dokáže diagnostikovat nemoci pomocí čichu. A pak je tu ReWalk – exoskelet na baterie, který umožňuje postiženým znovu chodit.

Seznam izraelských inovací je dlouhý. Dali nám Waze, první telefonní asistenční program pro řidiče s dopravními informacemi v reálném čase. Nový systém Watergen vyrábí čistou pitnou vodu doslova ze vzduchu. A nyní tu máme společnost MobileEye, lídra v závodě o samořízená auta.

Nezapomeňme také na průkopnickou práci Izraele v oblasti solární energie.

A pak je tu Železná kopule, nejúčinnější protiraketový systém na světě, který chrání civilní obyvatelstvo před raketovými útoky.
 

Izrael tedy během svých 75 let jako národ obnovený k životu skutečně přináší požehnání celému světu. A Bůh zůstává „horlivý“ v plnění všech svých dobrých zaslíbení a plánů pro Izrael.

„Horlím pro Sijón velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně.“ (Zacharjáš 8,2)

 

Připojujeme se tedy k židovskému národu a slavíme sedmdesát pět let obnoveného izraelského národa – velkého požehnání uprostřed země!


David Parsons, viceprezident a hlavní mluvčí ICEJ