Podpora ICEJ je "rajská hudba" pro izraelskou drúzskou školu

Delegace ICEJ vedená Nicole Yoderovou, viceprezidentkou pro humanitární práci a aliju, nedávno navštívila drúzskou vesnici Kfar Kisra v severním Izraeli, kde viděli, jak hudba může pozvednout náladu.  

Tým ICEJ byl na místní základní škole přivítán učiteli a vůdci drúzské komunity spolu s vesele se smějícími dětmi mávajícími izraelskými vlajkami a nabízejícími květiny a balónky. Školu naplnil v tento mimořádný den pocit vzrušení, protože byla oficiálně otevřena její vůbec první hudební místnost.

Jakmile byla přestřižena páska v nové hudební místnosti, všichni se posadili na svá místa, aby vyslechli projevy. Předseda regionální rady Jásir Gadban nejprve poděkoval Křesťanskému velvyslanectví za sponzorování tohoto a mnoha dalších školních projektů v komunitě Drúzů v posledních desetiletích.

Ředitel školy Sakar Šakur pak sdílel svou vizi hudební místnosti a řekl: „Naší nadějí je pomoci našim dětem rozvíjet dobrou hudbu, věřit v sebe, stát se vůdci a inovátory a naplnit své sny. Hudba nám pomáhá vypořádat se s výzvami života a vyjadřovat emoce. Učení se hudbě pomůže našim dětem rozvíjet nové dovednosti a komunikovat mezi sebou.“

„Děkuji vám za vaši štědrost a dobré srdce," pokračoval. „Vaše láska spjatá s tímto darem nám přináší skutečnou změnu.“

Místnost byla už na první pohled plná nových nástrojů, zvukových systémů, úložných skříní, stolů a židlí. Učebna teď lákala studenty, aby ukázali svou kreativitu. Učitelka hudby předvedla nádherné klavírní vystoupení, zatímco dvě školačky doprovázely milostnou baladu v arabštině. Mezitím plachý malý druhák sebral odvahu podat úžasný výkon na elektrickém pianu, zatímco ho jeho učitel doprovázel písní. Jaké potěšení bylo sledovat, jak jeho malé prsty tančí po klaviatuře!

Nicole Yoderová byla poté požádána, aby představila delegáty ICEJ, mezi nimiž byli zástupci z Dánska, Filipín, Jihoafrické republiky, Slovenska, Hondurasu a USA.

„Stejně jako se Drúzové snaží chránit svou zemi a usilovat o její dobro, o totéž usilujeme i my, a to se týká všech skupin lidí, které tvoří izraelskou společnost,“ řekla Nicole za velkého potlesku a dodala: „Tato hudební místnost by měla být obohacujícím místem pro děti, kde mohou rozvíjet svou kreativitu a důvěru, bavit se a učit se inovovat... a může to být místo, odkud hudba a nadaní hudebníci vyjdou, aby požehnali rodinám, komunitě Drúzů a celému Izraeli.“

Základní škola se nachází na kopci s výhledem do svěžího údolí a má 351 studentů pocházejících z různých prostředí. Některé učebny jsou pro děti se speciálními potřebami a mnoho studentů pochází z rodin s nízkými příjmy, kteří by neměli možnost učit se hudbě mimo školní prostředí. Po prohlídce zbytku školy bylo zřejmé, jak hluboce se ředitel stará o školu a studenty. Od pečlivě čistých chodbiček až po bezpečnostní potřeby a emoce dětí mu nic neunikne.

„Tato hudební místnost je místem, které přinese mnoho světla a radosti školákům, a to se zase projeví v naší úzce propojené komunitě,“ řekl.

Když jsme ukončili návštěvu, šéf regionální rady s úsměvem poznamenal: „Je tu jen jeden problém, který mám před očima. Co dělat s dalšími dvěma školami, které by také chtěly mít hudební místnost, která by pomohla jejich dětem učit se a růst?“

Díky štědré podpoře našich křesťanských dárců mění ICEJ život těchto dětí v Izraeli. Nyní, když se budou učit a rozvíjet své hudební dovednosti, mají příležitost, aby jejich skryté talenty zazářily. Možná budeme moci brzy pomoci zřídit další hudební místnosti.

Prostřednictvím vašeho dávání jsme v ICEJ schopni dávat budoucnost a naději všem sektorům izraelské společnosti. Pokračujte prosím v podpoře této práce a svědectví ICEJ. Tyto projekty ICEJ AID můžete podpořit příspěvky na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 101. Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz

ICEJ