Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují (Ž 122,6)

Jako každý rok jsou na první neděli v říjnu svoláváni křesťané z celého světa k modlitbám za pokoj Jeruzaléma. Tato celosvětová akce je založena na výše uvedeném citátu z Bible a Česká republika se do této modlitební iniciativy zapojila od samého začátku. Každým rokem se na mnoha místech v ČR modlí křesťané z různých denominací právě k tomuto tématu v rámci vyděleného času své bohoslužby.

Bylo by moc dobré, kdyby se opět – a v ještě větším počtu - v ČR modlili křesťané za pokoj Jeruzaléma. Naše modlitby jsou právě v této době velmi důležité.

Je také důležité vědět, že krátká zpráva z těchto shromáždění - doplněná dvěma, třemi fotkami - putuje naším prostřednictvím hned do ústředí této iniciativy a stává se součástí celosvětové zprávy uveřejněné na www.daytopray.com. Slouží globálnímu přehledu i pro povzbuzení dalších křesťanů.

Sbory, farnosti či denominace, které se rozhodnou, že se zapojí do této modlitební aktivity, dostanou od nás – české pobočky ICEJ – s předstihem graficky zpracovaný návrh plakátu, do kterého jim posléze doplníme čas a místo jejich modlitebního setkání dle jejich přání. Celá tato komunikace proběhne elektronicky, finální verzi plakátu je možno si vytisknout či e-mailem šířit následně dál podle rozhodnutí jednotlivých sborů a farností.

Prosíme, sdělte nám co nejdříve, zda se chystáte na společné modlitby za pokoj Jeruzaléma na e-mail: icej@ecn.cz nebo telefon: 776 318 770. V tomto roce připadá termín této celosvětové akce, do které je zapojeno více než 175 zemí, na neděli 6. října. Pokud budete potřebovat biblické podklady pro tuto modlitební iniciativu, rádi Vám je zašleme, spolu s důvody proč se máme modlit za pokoj Jeruzaléma právě teď.

Máme radost, že se můžeme spojit v modlitbách a jsme vděčni, že tím přinášíme požehnání i pro naši zemi, pro tento národ.

Ing. Karel Sedláček

národní koordinátor Dne modliteb za pokoj Jeruzaléma