Viceprezident ICEJ Mojmír Kallus shrnuje, jak ICEJ v těchto dnech pomáhá Izraeli zvládat kritickou situaci a jak můžete konkrétně pomoci.