Andrew Tucker, expert na mezinárodní právo z nizozemského think tanku THINC, hovoří o historii izraelsko-palestinského konfliktu a jeho právním rámci. Byla rezoluce OSN č. 181 o rozdělení Palestiny závazná a jakou má platnost s ohledem na pozdější vývoj? Jaký je status města Jeruzaléma? Co říká mezinárodní právo o uznávání hlavních měst jiných států? Záznam přednášky v CEVRO Institutu ze 23. listopadu 2023. Konsekutivně tlumočeno z angličtiny do češtiny.