Nizar Frances je Arab s izraelským občanstvím. Stal se slavným zpěvákem známým v arabském světě, ale přes všechny úspěchy a možnosti, které mu život nabízel, pociťoval vnitřní prázdnotu. To se změnilo v roce 2005, kdy přijal Ježíše Krista jako svého spasitele a stal se křesťanem. Od roku 2014 působí v aktivní křesťanské službě prostřednictvím chval a uctívání. Nizar vystudoval teologii na izraelské College of the Bible a v současné době je kromě zpěvu producentem ve společnosti One for Israel. Jeho životní vizí je vytvářet mosty lásky mezi Židy a Araby a přispívat tak ke smíření, které je možné jedině skrze Ježíše, Knížete míru.