Deset mýtů o UNRWA, kterým jste možná mylně věřili

Organizace UNRWA je prohnilá až do morku kosti. Legalizuje a podporuje palestinskou válku proti Izraeli, místo aby pomáhala řešit palestinsko-izraelský konflikt. Je překážkou míru.

ADI SCHWARTZ, DAVID M. WEINBERG

Nedávná odhalení o spoluúčasti personálu pracujícího pro Agenturu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA: United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East) na útoku Hamásu na Izrael ze 7. října nejsou překvapivá pro nikoho, kdo v posledních desetiletích sledoval ničemnosti této organizace.

Stejně tak není překvapením, že v uplynulých třech měsících vojáci IDF našli zbraně Hamásu a tunely pro teroristické útoky pod téměř všemi institucemi UNRWA v Gaze – školami, klinikami nebo nemocnicemi.

Ne, nejde o žádné překvapení. UNRWA je prohnilá až do morku kosti. Legalizuje a podporuje palestinskou válku proti Izraeli, místo aby pomáhala řešit palestinsko-izraelský konflikt. Je překážkou míru.

Přesto západní představitelé téměř jistě brzy obnoví a dost možná i zvýší financování organizace UNRWA – protože ji mylně považují za nenahraditelný a nepostradatelný humanitární nástroj.

Bohužel, nic nemůže být vzdálenější pravdě. Zde předkládáme deset smyšlenek či mýtů o organizaci UNRWA, které je třeba pojmenovat.

Mýtus 1: UNRWA je organizací OSN.

Technicky vzato ano, ale ve skutečnosti je UNRWA palestinská organizace s palestinskými zaměstnanci a palestinskými cíli. Z jejích 13 000 zaměstnanců v Gaze je 99 % Palestinců, vedle malého počtu mezinárodních zaměstnanců, kteří kryjí palestinskou korupci a islámský radikalismus. Jedná se o palestinský humbuk.

Vzhledem k tomu, že většina Palestinců v Gaze podporuje Hamás, je logické, že i mnozí, ne-li většina zaměstnanců UNRWA jsou příznivci Hamásu. Podle izraelských zpravodajských služeb je celých 10 % zaměstnanců UNRWA v Gaze identifikovatelnými aktivisty Hamásu nebo Palestinského islámského džihádu; stovky dalších otevřeně oslavovaly znásilňování a vraždy ze 7. října a 190 zaměstnanců UNRWA jsou "zocelení bojovníci" – bojovníci a vrazi s nepochybnou teroristickou minulostí.

To je mnohem více než "několik špatných jablek v koši", jak tento týden uvedli někteří zastánci organizace UNRWA.

Mýtus 2: UNRWA je humanitární organizace pro Palestince.

To už mnoho let neplatí. UNRWA poskytuje jen málo potravin nebo humanitární pomoci. Drtivá většina jejího rozpočtu je věnována palestinským školám a nemocnicím, což je anomálie, která nemá nikde jinde na světě obdoby: neexistuje žádná jiná organizace OSN, která by hradila náklady na zdravotní péči a vzdělání pro téměř celou populaci – namísto vlastní vlády. UNRWA provozuje příslušné instituce a platí účty v celé Gaze, místo aby zdravotní péči, vzdělávání a sociální zabezpečení zajišťoval pro své vlastní voliče Hamás. Hamás se spoléhá na UNRWA a její západní dárce, že budou provozovat základní správu gazanské vlády, což Hamásu umožňuje beztrestně budovat tunely pro teroristické útoky a infrastrukturu podzemních vojenských bunkrů pro válku proti Izraeli.

 

 

Mýtus 3: UNRWA je neutrální organizace.

Nikoli! UNRWA je politická organizace, která utváří příběh o oběti Palestinců, zachovává a uměle prodlužuje palestinské uprchlictví a ve školách učí ideologii věčné války s Izraelem, jež zahrnuje palestinské sny o zničení Izraele pomocí "návratu" uprchlíků. UNRWA je nejškodlivějším živitelem narativu o izraelské zločinnosti, a to již po 75 let.

UNRWA udržuje konflikt s Izraelem při životě zejména tím, že uděluje fiktivní status uprchlíka stále se zvyšujícímu počtu Palestinců – již dvacetinásobně nad rámec skutečného počtu tehdejších uprchlíků – a zároveň odmítá trvale přesídlit byť jen jediného uprchlíka.

Mýtus 4: UNRWA je umírněnou a uklidňující silou.

Přestože mezinárodní špičky (a dokonce i část izraelského obranného establishmentu) toto tvrzení uvádějí již léta, je prostě nesmyslné. UNRWA je hluboce prostoupena a ovládána Hamásem a před 7. říjnem, ani 7. října, ani po tomto datu rozhodně neměla žádný umírňující účinek. Každý se obejde bez údajného uklidňujícího vlivu této organizace.

Monitorující organizace neúnavně dokumentují nenávist vyučovanou učiteli UNRWA ve školních třídách. Palestinské děti se učí, že Židé jsou lháři a podvodníci a že Židé šíří korupci, která povede k jejich vyhlazení. Teroristé jsou oslavováni jako vzory hodné následování. Lekce, které podněcují k násilí, se vyučují ve všech ročnících a předmětech, dokonce i v hodinách matematiky a přírodních věd. Systematická výuka nenávisti a násilí v rámci školského systému UNRWA nevyhnutelně vede k palestinskému teroru proti Izraeli.

Mýtus 5: Palestinci v Gaze skutečně potřebují globální financování svých nejzákladnějších potřeb.

Z toho, co IDF zjistily v Gaze za poslední tři měsíce, nevyplývá, že by obyvatelé Gazy byli výjimečně "potřební" nebo bezmocní.

Zdá se, že vláda Hamásu v Gaze je dokonale schopna realizovat nákladné a sofistikované projekty, počínaje sítí podzemních tunelů a bunkrů, jejichž rozsah lze poměřovat s londýnským podzemním systémem, přes průmyslové továrny na zbraně postavené podle nejlepších technických standardů, až po dobře organizované jednotky komand se špičkovými zpravodajskými schopnostmi a dovednostmi pro plánování útoků.

Palestinci v Gaze netrpí nedostatečným financováním, nekvalitním vzděláním nebo nedostatkem kvalifikované pracovní síly, ale ranami, které si způsobili sami a které pramení z překroucení priorit. Po desetiletí dávali přednost válčení proti Izraeli před zdravým budováním vlastní společnosti. Potřebují západní tlak, aby změnili pořadí svých priorit, nikoli nutně více peněz nebo další pomoc.

Mýtus 6: Palestinci v Gaze potřebují organizaci UNRWA, aby je udržela při životě.

Podle samotných Palestinců tomu tak není. Přestože někteří západní sponzoři UNRWA v posledních dnech pozastavili poskytování darů, hlavní obavy Palestinců souvisejí s možným zpochybněním globálního uznávání jejich sporu. Mnohem více než peníze je trápí politický úder na jejich status jakožto privilegovaných obětí.

Existují stovky příspěvků na sociálních sítích a dalších svědectví, která to naznačují: že totiž Gazané vnímají UNRWA mnohem méně jako kritického poskytovatele sociálních služeb a pomoci v nouzi a mnohem více jako zásadního potvrzovatele palestinské identity v jejich nekonečné válce s Izraelem.

Mýtus 7: Bez okamžitého obnovení plného financování organizace UNRWA budou Palestinci v Gaze hladovět.

V Gaze nepanuje "vážná krize" v přístupu k potravinám a vodě. Populace tam není "na pokraji hladomoru". I přes válku se do Gazy denně dostávají stovky nákladních aut se zbožím a pohonnými hmotami, a to na základě darů z arabských a (stále ještě) západních zemí. Hamás z těchto dodávek prokazatelně zabavuje zásoby v hodnotě milionů dolarů pro svou armádu a zvýhodněné elity, s čímž UNRWA nic neudělala. Ale stálý přísun zboží do Gazy pokračuje, i když kapsy UNRWA jsou teď o něco méně naplněné.

Mýtus 8: UNRWA představuje nejefektivnější způsob poskytování pomoci Palestincům.

Ne, tak to určitě není, a nejen proto, že UNRWA nechává Hamás přebírat spoustu zboží. Existují mnohem efektivnější, méně zkorumpované a méně politicky exponované humanitární agentury, z nichž některé již v Gaze (a na Západním břehu) působí a které lze mobilizovat, aby organizaci UNRWA nahradily. Patří sem USAID, UNICEF a Světový potravinový program. Ty všechny by mohly tuto práci vykonávat, aniž by podléhaly palestinskému eskamotérství.

Mýtus 9: Organizaci UNRWA lze napravit.

UNRWA potřebuje víc než jen "naléhavý audit", jak tento týden neochotně konstatovala EU, a mnohem víc než "posílenou náležitou péči a další mechanismy dohledu", jak k tomu s nelibostí vyzval jeden americký kongresman nepřátelsky naladěný k Izraeli.

UNRWA musí být zrušena, aby mohl rychle začít přerod Gazy od závislosti na pomoci k hospodářskému rozvoji, a od genocidních představ k budování míru. Je jistě pravda, že současná dělba práce: služby UNRWA na povrchu, teroristické operace Hamásu pod povrchem a z objektů této organizace – nemůže pokračovat.

K tomu jsou zapotřebí různí mezinárodní aktéři, kteří mohou v Gaze rozvíjet produktivní průmysl a pracovní místa, a kteří mohou vést výstavbu a provoz civilních služeb. Mezinárodní financování může být stále nezbytné, ale měly by je spravovat přímo zahraniční vlády a různé organizace, které podléhají neustálému dohledu a přísné vykazatelnosti.

Mýtus 10: Válečné období není vhodnou dobou pro zrušení UNRWA.

Nyní je k tomu ideální doba. V době, kdy Izrael osvobozuje Gazu od Hamásu, může mezinárodní společenství odpojit Palestince od UNRWA. Zároveň se Izrael může odpoutat od destruktivní závislosti na UNRWA a na jejím problematickém izraelském protějšku: Coordinator of Government Activities in the Territories – COGAT (Koordinátor vládních aktivit na sporných územích).

Pak bude možné pokračovat v obnově Gazy bez korupce, destruktivní indoktrinace, hýčkání terorismu a celkové morální hniloby, která příliš dlouho zamořovala mezinárodní politiku pomoci Palestincům.

Dr. Adi Schwartz a David M. Weinberg jsou vedoucími pracovníky jeruzalémského Institutu Misgav pro národní bezpečnost a sionistickou strategii (www.misgavins.org)

Překlad: -bž-