Veřejná debata v Brně podeváté

Koncem ledna, kdy se v celé Evropě připomíná Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, se v Brně již tradičně scházejí občané, aby se zúčastnili přednáškového pořadu, který se pod názvem „Izrael a my“ zabývá různými aspekty vztahů mezi Českou republikou a Izraelem.

Program letošního setkání, které se konalo v neděli 20. ledna v tzv. „Bílém domě“ na Žerotínově náměstí v centru Brna, byl zaměřen na odraz aktuálního dění na Blízkém východě na naší extremistické scéně. Hlavními řečníky debaty, kterou moderoval novinář Petr Brod, byli izraelský velvyslanec J. E. Jaakov Levy a politolog doc. dr. Miroslav Mareš, Ph.D., z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Nejprve izraelský velvyslanec seznámil přítomné s aktuální situací na Blízkém východě. Po poslední krátké eskalaci bojů s teroristy Hamásu v pásmu Gazy při operaci „Oblakový sloup“ koncem listopadu nyní raketové útoky prakticky ustaly, zato se však projevuje rostoucí napětí na palestinských územích tzv. Západního břehu, kde nyní dochází ke stále častějším demonstracím. Pozornost Izraele ovšem zaměstnává především rostoucí nestabilita na jeho vnějších hranicích, která souvisí s rozkladem režimu v Sýrii, chaosem v Libanonu a novou orientací Egypta pod vládou Muslimského bratrstva. Nadto Írán pokračuje ve svém programu směřujícímu k vývoji jaderných zbraní.

Doc. Mareš se ve svém příspěvku věnoval situaci v České republice. Popsal postoje krajní pravice a krajní levice k aktuální situaci v Sýrii, Gaze i celkově k blízkovýchodnímu konfliktu a ukázal, z jakých zdrojů obě skupiny extrémistů vycházejí.

Jako obvykle byla součástí programu bohatá diskuse. Hudební doprovod zajistili synagogální zpěváci otec a syn Neufeldové. Akci uspořádala brněnská regionální kancelář ICEJ ve spolupráci se Židovskou obcí v Brně pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslavy Němcové a primátora města Brna Milana Onderky.

-mk-