Poslání ICEJ

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo založeno v roce 1980 jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Dnes reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. Ve vytvoření Státu Izrael spatřujeme Boží věrnost vůči starověké smlouvě s židovským lidem.

Našimi prvořadými cíli jsou:

  • Stát s Izraelem, vyjadřovat mu podporu a přátelství
  • Vzdělávat celosvětově církev v tématech týkajících se Božích záměrů s Izraelem a dalšími národy Blízkého východu
  • Být aktivním hlasem na poli usmíření mezi Židy, křesťany a Araby. Podporovat církve a křesťanská společenství ve Svaté zemi.
  • Naše organizace má hlavní sídlo v Jeruzalémě a zastoupení ve více než 90 zemích světa.