Modlitební tsunami
Prezident ICEJ Jürgen Bühler popisuje svou vizi: „V posledních letech mi Bůh klade na srdce vidění, které mě nikdy neopouští, ale naopak se znovu a znovu vrací. V duchu jsem viděl zeměkouli se všemi kontinenty. Jak se otáčela a slunce vycházelo nad jednotlivými světadíly, vnímal jsem hranici mezi dnem a nocí jako ohnivou vlnu obepínající svět. Všude tam, kde vycházelo slunce, se lidé probouzeli a hledali Pána. Viděl jsem vlnu modliteb, která každý den obkroužila Zemi: 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Viděl jsem modlitební hnutí, které se ráno probouzí, modlí se za Izrael, za obrození, za své společenství i vlastní potřeby.“

Přidejte se k Modlitební vlně na:http://icejprayerwave.com