Novinky

Předání kříže

Pan Jan Horal, Žid, který bojoval v druhé světové válce na mnoha bojištích Evropy a Afriky, byl také štědrým podporovatelem aktivit připomínajících druhou světovou Více informací

Čas žně

Bible přikazuje Židům, aby třikrát do roka vystupovali do Jeruzaléma slavit svátky. Na jaře se slaví v Jeruzalémě Pesach-Velikonoce, poté Šavuot-Letnice a na konci sezóny největš&iac Více informací

Dobré zprávy ze západní Afriky

Asi před třemi lety jsme ve vedení ICEJ přijali prorocké slovo, že se nám s Boží pomocí podaří Více informací

Všichni jsme lidi

Paní Helga Weissová–Hošková (* 1929), je akademick&aacut Více informací

Laskavost oplatili laskavostí

Během nedávné raketové války mezi Hamásem a Izraelem bylo mnoho izraelských rodin sídlí Více informací

Židovský terorista Jack Teitel odsouzen

Počátkem dubna odsoudil jeruzalémský obvodní soud „židovského teroristu“ Jacka Teitela na doživotí. O jeho činnosti jsme již opakovaně informovali zejména v souvislosti s pokusem o vra Více informací

Den modliteb za pokoj Jeruzaléma

Jako každý rok jsou na první neděli v říjnu svoláváni křesťané z celého světa k modlitbám za pokoj Jeruzaléma. Tato celosvětová akce je založena na výše uveden& Více informací

Světlo paměti

Vzdělávací projekt Světlo paměti, jehož tříleté financování ze Strukturálních fondů EU vloni v létě skončilo (projekt ICEJ v partnerství s Židovským muzeem v Praze a Více informací

Izrael posílá vzkaz Íráncům hudbou

Rita, izraelská zpěvačka íránského původu, zpívala počátkem března v OSN na podporu kulturních vztahů mezi Izraelem a Íránem

Více informací

Přehled událostí v palestinsko – izraelském konfliktu od 7. 11. 2012 do 19. 2. 2013

Hlavní událostí na konci roku 2012 se stala operace “Amud anan”, což znamená “Oblakový sloup”, která byla zahájena 14. listopadu 2012 v reakci na stálou e Více informací